รอบรั้วรอบโลก

สาธารณรัฐเช็กจัดแข่งกระโดดน้ำคลายร้อน

สาธารณรัฐเช็กจัดแข่งขันกระโดดน้ำ เพื่อคลายร้อนในช่วงที่มีอากาศร้อนจัด โดยมีผู้เข้าร่วมจากหลายชาติ สาธารณรัฐเช็กจัดการแข่งขันกระโดดน้ำในบริเวณอ่างเก็บน้ำ ที่ตั้งอยู่นอกกรุงปราก เพื่อเป็นการคลายร้อนจากสภาพอากาศร้อนจัดจากคลื่นความร้อน

โดยมีการจัดจุดกระโดดน้ำที่มีความสูงตั้งแต่ 12 เมตร 16 เมตรและ 25 เมตร ซึ่งเรียกการแข่งขันครั้งนี้ว่า เดอะ เดสพะราโดส์ (The Desperadoes) หรือ พวกบ้าระห่ำ ขณะที่มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจากหลายชาติ ทั้งในทวีปยุโรป และสหรัฐอเมริกา และผู้ชนะการแข่งขันจากรายการนี้จะได้สิทธิไปแข่งขันต่อในรายการอื่นของยุโรปด้วย

อย่างไรก็ตาม การแข่งขันดังกล่าวไม่ได้เป็นการจัดแข่งขันอย่างจริงจัง แต่เน้นที่ความสนุกสนานจากการเข้าร่วมกิจกรรม