ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายศรีสองรัก จังหวัดเลย

เวลา 15.29 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังค่ายศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย ทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนา โดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จัดอบรมการปลูกผักปลอดภัยแก่กำลังพลที่มีความสนใจในด้านการเกษตร เพื่อให้มีโอกาสเรียนรู้การปลูกผักปลอดภัย การดำเนินงานฯ มีมณฑลทหารบกที่ 28, กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 และกรมทหารพรานที่ 21 เข้าร่วมกิจกรรมบนพื้นที่ 98 ไร่ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ เป็นต้นมา โอกาสนี้ พระราชทานพ่อแม่พันธุ์ไก่ประดู่หางดำ รวมทั้ง พ่อพันธุ์ไก่ซี  แม่พันธุ์ และลูกไก่ พร้อมตู้ฟักไข่ ตู้เกิด และจานกก ซึ่งกรมปศุสัตว์ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายฯ แก่ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28

โดยมณฑลทหารบกที่ 28 มีกิจกรรมการทดลองต่าง ๆ อาทิ ปลูกผักปลอดภัยที่ได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์มา 15 ชนิด เช่น ผักบุ้งจีน มะเขือยาว น้ำเต้า บวบงู, ปลูกพืชสมุนไพร อาทิ ฟ้าทะลายโจร ขิง และกระชายดำ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมการใช้สมุนไพรดูแลรักษาประชาชน และผู้ป่วยในโรงพยาบาลค่ายศรีสองรัก

นอกจากนี้ ยังเลี้ยงเป็ดไข่บางปะกง, เพาะเลี้ยงแหนแดง และกระบือ เพื่อนำมูลมาทำปุ๋ยหมัก, เลี้ยงปูนา, เลี้ยงอึ่งปากขวด หรือ อึ่งเผ้า ที่นิยมเลี้ยงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อนำมาประกอบอาหาร, เลี้ยงกบทุ่งกุลาพระราชทาน, ผลิตน้ำส้มควันไม้ เพื่อใช้ปรับปรุงดินและกำจัดศัตรูพืช

การทดลองเพาะถั่วงอกปลอดภัย เพาะวันละ 3 ถัง ใช้ถั่วเขียว 1.5 กิโลกรัม ได้ผลผลิต 9 กิโลกรัม ผลผลิตที่ได้นำไปประกอบเลี้ยงทหารกองประจำการ จำหน่ายให้กำลังพล และประชาชน และแปลงปลูกผักเชียงดา ช่วยลดน้ำตาล เป็นยารักษาโรคเบาหวาน แก้ไข้และหวัด ช่วยกำจัดสารพิษที่ตกค้างในร่างกาย โดยโรงพยาบาลค่ายศรีสองรัก มีแผนนำมาผลิตเป็นชาผักเชียงดา สำหรับผู้ป่วยที่ควบคุมน้ำตาลไม่ได้ รวมทั้ง การปลูกไม้ผลพระราชทาน ในโครงการ "ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน" น้อมนำพระราชดำริ มาดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมและจะขยายผลให้กำลังพลนำไปต่อยอดเป็นอาชีพหลังปลดประจำการ

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ร่วมกับ สำนักงาน กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนองพระราชดำริจัดหาน้ำสนับสนุนให้โครงการฯ ในระยะเร่งด่วน โดยขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยน้อย พร้อมจัดหาถังพักน้ำชั่วคราว ความจุ 10,000 ลิตร ให้แปลงเกษตร แต่ยังไม่สามารถส่งน้ำได้เต็มศักยภาพ เนื่องจากยังขาดระบบส่งน้ำในระยะต่อไป จึงจะปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยน้อย พร้อมก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบกระจาย เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะมีน้ำเพียงพอ สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้ง ราษฎรในพื้นที่ประมาณ 1,280 ไร่ ยังได้รับประโยชน์ด้วย

จากนั้น ทอดพระเนตรโครงการทหารพันธุ์ดีของกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 เข้าร่วมโครงการฯ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ดำเนินกิจกรรมบนพื้นที่ 21 ไร่ 2 งาน อาทิ การเลี้ยงสัตว์ปีกพระราชทาน, ปลูกพืชสมุนไพรสู่โควิด และพืชสมุนไพรไล่แมลง รวมทั้ง ปลูกผักพื้นบ้านอีสาน, ผักปลอดภัย, ปลูกชะอมช่วยเศรษฐกิจ และโครงการ "ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน" นอกจากนี้ สนองพระราชดำริโครงการทหารพันธุ์ดี "ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย" ขยายผลไปยังโรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง และโครงการ "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง' ไปยังชุมชนในค่ายฯ 12 ครัวเรือน และเดือนตุลาคมนี้ จะทดลองปลูกผักเมืองหนาว เพื่อทดสอบ และคัดเลือกชนิดพันธุ์ที่เจริญเติบโตได้ดีกับสภาพดินและอากาศต่อไป

ข่าวอื่นในหมวด