ข่าวออนไลน์7HD

ดีเดย์ 8 ส.ค.นี้ แอปฯคลิกนิก พร้อมจัดส่งยาโมลนูพิราเวียร์ ให้กลุ่มเสี่ยง 608 ทั่วประเทศ

ดีเดย์ 8 ส.ค.นี้ แอปฯคลิกนิก พร้อมจัดส่งยาโมลนูพิราเวียร์ ให้กลุ่มเสี่ยง 608 ทั่วประเทศ
นายนีล นิลวิเชียร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คลิกนิกเฮลท์ จำกัด ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน คลิกนิก (Clicknic) กล่าวว่า มีผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 เข้ารับบริการกับทางแอปฯ คลิกนิก เฉลี่ยกว่า 100 คนต่อวัน ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องเพิ่มจำนวนแพทย์ ขยายจำนวนร้านยา รวมถึงบริการจัดส่งยาที่ร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อร่วมให้บริการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ได้อย่างทันท่วงที

จากข้อมูลพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ หรือ ประมาณ 60-70 คนต่อวัน จะอยู่ในกลุ่มเสี่ยง 608 ทั้งผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ที่มีน้ำหนักเกิน และผู้สูงอายุ ที่มีภาวะเสี่ยงที่อาการจะรุนแรงได้ ดังนั้นเพื่อให้ผู้ป่วยกลุ่ม 608 ที่เป็นผู้ป่วยเร่งด่วนให้ได้รับการรักษาโดยเร็ว จึงได้หารือกับ สปสช. ในการสนับสนุนยาโมลนูพิราเวียร์ เพื่อให้ทางแอปฯ คลิกนิก จัดส่งให้กับผู้ป่วยที่ต้องได้รับยา หลังผ่านการคัดกรองโรค และได้พบแพทย์ 40-50 คน หมุนเวียนให้บริการผ่านระบบ Telemedicine เพื่อประเมินและวินิจฉัยอาการ การให้ยาโมลนูพิราเวียร์กับผู้ป่วยกลุ่ม 608 ผ่านแอปฯ คลิกนิก จึงเป็นการจ่ายยาภายใต้การรักษาและกำกับของแพทย์ แต่ทั้งนี้ผู้ป่วยจะได้รับยาโมลนูพิราเวียร์หรือไม่ต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ด้วย

ทั้งนี้เบื้องต้น สปสช. สนับสนุนยาโมโนพิราเวียร์จำนวน 288 โดส ให้กับทางแอปฯ คลิกนิก หากมีจำนวนผู้ป่วยที่ใช้ต้องยาโมลนูพิราเวียร์รักษาเพิ่มเติมมากกว่านี้ สปสช.ก็จะมีการสนับสนุนเพิ่มเติม โดยขณะนี้ระบบมีความพร้อมแล้ว ทั้งการรับดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ทุกสิทธิ รวมถึงจัดส่งยาให้ผู้ป่วยทั่วประเทศ วันที่ 8 ส.ค. นี้ แอปฯ คลิกนิก จะเริ่มจัดส่งยาโมลนูพิราเวียร์ให้กับผู้ป่วยกลุ่ม 608 ที่จำเป็นต้องได้รับยาในทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยผู้ป่วยจะได้รับยาวันถัดไปหลังจากที่พบคุณหมอผ่านระบบ Telemedicine และได้รับการวินิจฉัยว่าต้องได้รับยาโมลนูพิราเวียร์ เป็นการให้รักษาก่อนภาวะโรคจะรุนแรง

62efa912231ba9.31678238.PNG