ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ดังนี้

เวลา 18.52 น. วานนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี กรมทหารพรานที่ 21 ค่ายศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย ซึ่งเข้าร่วมโครงการฯ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 โดยปรับปรุงพื้นที่เกษตรของหน่วยประมาณ 10 ไร่ 3 งาน เดิมใช้เป็นพื้นที่ปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงไก่ เพื่อให้กำลังพลและครอบครัวใช้บริโภค ที่ผ่านมากำลังพลเข้ารับการอบรมจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จำนวน 16 นาย มีกิจกรรมการทดลองปลูกผักพันธุ์พระราชทานบนพื้นที่ 2 ไร่ จำนวน 15 ชนิด อาทิ ถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร เบอร์ 1, มะเขือเทศจักรพันธ์ 1, ถั่วพู, พริกจินดา, มะเขือเปราะเจ้าพระยา, ถั่วฝักยาวล้านนาชวนอร่อย และมะเขือเปราะพวงหยกจักรพันธ์ นอกจากนี้ มีการทดลองเลี้ยงไก่พันธุ์พระราชทาน เป็ดพันธุ์พระราชทาน และกบพระราชทาน รวมทั้ง เลี้ยงหอยขม และปลูกไม้ผล ทั้งนี้ มีเป้าหมายขยายผลสู่หมู่บ้านในพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งกรมทหารพรานที่ 21 วางกำลังป้องกันชายแดน จำนวน 10 กองร้อยทหารพรานในพื้นที่ 12 อำเภอของจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม และมุกดาหาร

จากนั้น ทอดพระเนตรโครงการ บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง ของหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 28 และกองร้อยมณฑลทหารบกที่ 28 ที่ดำเนินโครงการฯ บนพื้นที่ 15 ไร่ แบ่งเป็นไม้ผลและพืชสวน 8 ไร่, ผักสวนครัว 3 ไร่, แหล่งน้ำ 2 ไร่ และอาคารโรงเรือน 2 ไร่ ผลผลิตที่ได้นำไปประกอบเลี้ยงกำลังพลของหน่วยฯ เมื่อเหลือจำหน่ายให้แก่ครอบครัวกำลังพล

ในการนี้ มีพระราชดำรัสแก่ทหารพันธุ์ดี ค่ายศรีสองรัก ประกอบด้วย มณฑลทหารบกที่ 28, กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 และกรมทหารพรานที่ 21 โดยทรงชื่นชมการทำงานที่กำลังพลได้มีโอกาสเรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการทำการเกษตร ซึ่งจะเป็นประโยชน์เมื่อปลดประจำการ สามารถนำความรู้ไปใช้ในครัวเรือน มีผักปลอดภัยบริโภค และจำหน่ายเป็นรายได้

เวลา 17.24 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุวัดธาตุทอง ในการพระราชทานเพลิงศพนายจิระ รัตนะรัต ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2565 สิริอายุได้ 81 ปี

นายจิระ รัตนะรัต เกิดเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2484 เป็นบุตรของนายจ่าง กับคุณหญิงระเบียบ รัตนะรัต สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย, โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จากนั้น เข้าศึกษาต่อที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับทุนไปศึกษาต่อที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เมื่อสำเร็จการศึกษาได้กลับมาทำงานที่บริษัท สยามเฆมี จำกัด (มหาชน) ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร พัฒนาธุรกิจตามนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ คือ ลดการนำเข้า ขยายการส่งออก ใช้ทรัพยากรบุคคลไทยให้สูงสุด โดยดำรงตำแหน่งสุดท้าย คือ ประธานบริษัทฯ นอกจากนี้ นายจิระ ยังช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดทั้งในด้านการศาสนา สาธารณกุศล ตลอดจน เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รวมถึง ราชอาณาจักรโมร็อกโก โดยได้รับเกียรติให้ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ ราชอาณาจักรโมร็อกโก ประจำประเทศไทย ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับคุณหญิงทองทิพ รัตนะรัต มีบุตร 3 คน

ข่าวอื่นในหมวด