เช้านี้ที่หมอชิต

ดีเดย์ ส่งยาโมลนูพิราเวียร์วันนี้ ผ่านแอปฯ คลิกนิก

เช้านี้ที่หมอชิต - สปสช.จะเริ่มจัดส่งยาโมลนูพิราเวียร์ ให้ผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่ม 608 ทั่วประเทศ ผ่านแอปฯ คลิกนิก (Clicknic) เริ่มวันนี้วันแรก (8 ส.ค.)

หลังจากผู้ป่วยโควิดได้พบหมอผ่านระบบ Telemedicine และได้รับการวินิจฉัยว่าควรได้รับยาโมลนูพิราเวียร์ ก่อนภาวะโรคจะรุนแรง

แอปพลิเคชันคลิกนิก ได้ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งกลุ่มผู้ป่วยอาการเล็กน้อย สีเขียว และผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 608 ให้เข้าถึงระบบการรักษาโดยเร็ว ผ่านบริการระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ปรากฎว่าได้มีผู้ป่วยโควิด-19 เข้าแอปฯ คลิกนิกเฉลี่ยกว่า 100 คนต่อวัน ในจำนวนนี้ ประมาณ 60-70 คน อยู่ในกลุ่มเสี่ยง 608 ทั้งผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ที่มีน้ำหนักเกิน และผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงที่อาการจะรุนแรงได้

สปสช. ได้สนับสนุนยาโมลนูพิราเวียร์ เพื่อให้ทางแอปฯ คลิกนิก จัดส่งให้กับผู้ป่วยที่ต้องได้รับยา ผ่านการคัดกรองโรค จะได้พบแพทย์ผ่านระบบ Telemedicine ประเมินและวินิจฉัยอาการ มีแพทย์ที่หมุนเวียน 40-50 คน การจ่ายยาโมลนูพิราเวียร์กับผู้ป่วยกลุ่ม 608 ผ่านแอปฯ คลิกนิก ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์

เริ่มวันนี้ (8 ส.ค.) แอปฯ คลิกนิก จะเริ่มจัดส่งยาโมลนูพิราเวียร์ให้กับผู้ป่วยผ่านไปรษณีย์ ขยายการดูแลและจัดส่งยาโมลนูพิราเวียร์ให้กับผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่ม 608 ทุก ๆ จังหวัดทั่วประเทศ โดยผู้ป่วยจะได้รับยาวันถัดไป เป็นการให้รักษาก่อนภาวะโรคจะรุนแรง