ข่าวออนไลน์7HD

เหยื่อเพลิงไหม้เมาท์เทนบี กลุ่มสีเหลืองอาการหนักขึ้น เป็นกลุ่มสีแดงเพิ่ม 5 คน

เหยื่อเพลิงไหม้เมาท์เทนบี กลุ่มสีเหลืองอาการหนักขึ้น เป็นกลุ่มสีแดงเพิ่ม 5 คน
วันนี้ (8 ส.ค.65) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี เปิดความความคืบหน้าการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ Mountain B สัตหีบ โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ชลบุรี อัปเดตผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ข้อมูล ณ วันที่ 7 ส.ค.65 มีผู้เสียชีวิต 15 คน เป็นชาย 11 คน หญิง 4 คน ผู้บาดเจ็บ 40 คน ในจำนวนนี้มีผู้ป่วยสีแดง ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ 20 คน ผู้ป่วยสีเหลือง (อาการปานกลาง) 11 คน และผู้ป่วยสีเขียว 9 คน  โดยมีผู้ป่วยสีเหลืองอาการหนักขึ้นเป็นกลุ่มสีแดง 5 คน และผู้ป่วยสีแดงอาการทุเลาลงมาอยู่ในกลุ่มสีเหลือง 1 คน

สำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บที่เพิ่มขึ้น 2 คน เนื่องจากไปรักษาแบบผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 1 คน และโรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 จำนวน 1 คน แล้วมาลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือที่ศูนย์ฯ ในภายหลัง

ทางด้านการให้ความช่วยเหลือ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรีติดต่อญาติผู้เสียชีวิตเพื่อขอรับความช่วยเหลือทั้งหมด 15 คน รับลงทะเบียนช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ 30 คน กำหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 10 ส.ค.65 และมีกำหนดจ่ายเงินให้ทายาทผู้เสียชีวิตในวันที่ 19 ส.ค.65 ซึ่งจะได้รับเงินคนละ 110,000 บาท

สำนักงาน ปภ. ชลบุรี ติดต่อญาติผู้เสียชีวิตเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย สำนักนายกรัฐมนตรีแล้วทั้งหมดรวม 15 คน โดยมียอดจ่ายเงินกรณีผู้เสียชีวิตคนละ 80,000 บาท

เทศบาลเมืองสัตหีบติดต่อญาติผู้เสียชีวิตเพื่อขอรับความช่วยเหลือแล้วทั้งหมดรวม 15 คน ลงทะเบียนผู้ได้รับบาดเจ็บ 30 คน กำหนดจ่ายเงินให้ญาติผู้เสียชีวิตในวันที่ 10 ส.ค.65 ซึ่งทายาทผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินรายละ 29,7000 บาท หากผู้เสียชีวิตเป็นหัวหน้าครอบครัวจะได้รับเงินเพิ่มอีกรายละ  29,700 บาท
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรีตรวจสอบพบว่าผู้เสียชีวิตเป็นผู้ประกันตน 5 คน เคยเป็นผู้ประกันตน 5 คน ได้ติดต่อญาติเพื่อให้เข้าถึงสิทธิประกันสังคมแล้วทั้งหมด 10 คน และตรวจสอบผู้บาดเจ็บเป็นผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับเงินประกันสังคม 9 คน  ได้ติดต่อเพื่อให้เข้าถึงสิทธิประกันสังคมแล้ว

สำนักงาน คปภ. จังหวัดชลบุรี ได้ตรวจสอบพบผู้เสียชีวิตที่ได้ทำประกันภัยไว้ 9 คน ได้ติดต่อเพื่อให้เข้าถึงสิทธิตามกรมธรรม์แล้ว มีกำหนดจ่ายค่าสินไหมทดแทน 1 คน นายกรวิทย์ เม็งคำมี จำนวนเงิน 120,000 บาท