7 สีช่วยชาวบ้าน

คัดค้านสำรวจแหล่งแร่ในเขตป่าชุมชน ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

7 สีช่วยชาวบ้าน - ชาวบ้าน 2 หมู่บ้าน ที่จังหวัดบุรีรัมย์ คัดค้านการสำรวจหาแหล่งแร่ในเขตป่าชุมชนป่าเขาคอก หวั่นกระทบทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิต

ตัวแทนชาวบ้าน หมู่ 1 และ หมู่ 15 ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ รวมตัวคัดค้านกรณีบริษัทเอกชน 2 ราย จะเข้าไปขุดเจาะสำรวจหาแหล่งแร่ในเขตป่าชุมชนป่าเขาคอก ซึ่งเป็นแหล่งภูเขาไฟ 1 ใน 6 ลูก ของจังหวัดบุรีรัมย์ หลังต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา บริษัทเอกชน 2 ราย ยื่นขออนุญาตกับเทศบาลตำบลเขาคอก เพื่อนำเครื่องจักรเข้ามาสำรวจแหล่งแร่ แต่ชาวบ้านได้ร่วมกันคัดค้าน

โดย ตัวแทนชาวบ้าน บอกว่า หากมีการเข้ามาสำรวจหาแหล่งแร่ จะส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมที่ชาวบ้านได้ช่วยกันดูแลรักษา และกระทบต่อสุขภาพของชาวบ้านอย่างแน่นอน อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นถึงความสำคัญของพื้นที่ป่าดังกล่าว และหากยังคงมีความพยายามในการเดินหน้าสำรวจหาแหล่งแร่ ชาวบ้านก็จะเคลื่อนไหวคัดค้านจนถึงที่สุดเช่นกัน