ห้องข่าวภาคเที่ยง

เริ่มแล้ววันแรก ส่งยาโมลนูพิราเวียร์ ถึงบ้านผู้ป่วยโควิด-19

ห้องข่าวภาคเที่ยง - เริ่มแล้ววันแรก การจัดส่งยาโมลนูพิราเวียร์ให้ผู้ป่วยโควิด-19 ถึงบ้าน สปสช. ยืนยันบริการนี้ ประชาชนไม่เสียค่าใช้จ่าย ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงยารักษาโควิด-19 มากขึ้น

ทันตแพทย์อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. กล่าวว่า แอปพลิเคชัน Clicknic ได้ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งกลุ่มผู้ป่วยอาการเล็กน้อย สีเขียว และผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 608 ให้เข้าถึงระบบการรักษาโดยเร็ว ผ่านบริการระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ปรากฎว่าได้มีผู้ป่วยโควิด-19 เข้าแอปฯ คลิกนิก เฉลี่ยกว่า 100 คนต่อวัน ในจำนวนนี้ ประมาณ 60-70 คน อยู่ในกลุ่มเสี่ยง 608 ทั้งผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ที่มีน้ำหนักเกิน และผู้สูงอายุ ที่มีภาวะเสี่ยงที่อาการจะรุนแรงได้

สปสช. ได้สนับสนุนยาโมลนูพิราเวียร์เพื่อให้ทางแอป คลิกนิก จัดส่งให้กับผู้ป่วยที่ต้องได้รับยา ผ่านการคัดกรองโรค จะได้พบแพทย์ผ่านระบบ Telemedicine ประเมินและวินิจฉัยอาการว่าจะสั่งจ่ายยาโมลนูพิราเวียร์กับผู้ป่วยกลุ่ม 608 ผ่านแอปฯ คลิกนิก หรือไม่

แอปฯ คลิกนิก จะเริ่มจัดส่งยาโมลนูพิราเวียร์ให้กับผู้ป่วยผ่านไปรษณีย์ หรือ ดิลิเวอรี ขยายการดูแลและจัดส่งยาโมลนูพิราเวียร์ให้กับผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่ม 608 ทุก ๆ จังหวัดทั่วประเทศ

ประเด็นยารักษาโควิด-19 ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่า ตกลงแล้วยาพอ หรือไม่พอกันแน่ ชมรมแพทย์ชนบทยังออกมาเปิดข้อมูลอย่างต่อเนื่องว่า ยาโมลนูพิราเวียร์ขาดแคลน และโพสต์ภาพใบเสร็จค่ายาโมลนูพิราเวียร์ที่ผู้ป่วยในกลุ่ม 608 ไปรักษากับโรงพยาบาลเอกชน เสียค่ายาไปกว่า 16,000 บาท

อัปเดตสถานการณ์โควิด-19 วันนี้ ผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ ที่ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาล 1,842 คน และในรอบ 7 วันที่ผ่านมา มีผู้ติดเชื้อที่ตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีด รวม 235,753 คน สำหรับผู้ป่วยปอดอักเสบที่ยังรักษาอยู่ มี 953 คน ส่วนผู้เสียชีวิตยังมากถึง 34 คน