ข่าวออนไลน์7HD

ที่ประชุม สว.ยืนไว้อาลัย "พล.ร.อ.ชุมนุม" ถึงแก่อนิจกรรม

ที่ประชุม สว.ยืนไว้อาลัย "พล.ร.อ.ชุมนุม" ถึงแก่อนิจกรรม
วันนี้ (8 ส.ค.65) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาวันนี้ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ประธานการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่อง พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ สมาชิกวุฒิสภา ถึงแก่อนิจกรรม จากการติดเชื้อในกระแสเลือด โดยในการนี้ที่ประชุม สว. ได้ยืนร่วมอาลัยเป็นเวลา 1 นาที ก่อนจะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายง่านว่า ขณะนี้ สว. มีทั้งหมด 249 คน ดังนั้นการประชุมวุฒิสภาต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน สว. ที่มีอยู่ หรือ 125 คนขึ้นไป จึงจะเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ มีรายงานว่า พล.อ.สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นลำดับถัดไปที่จะเลื่อนเป็น สว.