ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : ร้องสอบ จนท.รัฐ เอื้อโรงงานปล่อยน้ำเสียลงคลองชลประทาน

ข่าวภาคค่ำ - ชาวบ้านและเกษตรกรจังหวัดชัยนาท ร้องเรียนโรงงานน้ำตาลลักลอบทิ้งน้ำเสียลงคลองชลประทาน จนส่งผลกระทบมานานกว่า 10 ปี แจ้งเจ้าหน้าที่รัฐก็ไม่มีการแก้ไข จึงมีการตั้งข้อสังเกตว่า จะมีการใช้อำนาจในทางทุจริตเอื้อประโยชน์ให้เอกชนหรือไม่ ติดตามเรื่องนี้กับคุณ สุธาทิพย์ ผาสุข

ความเดือดร้อนจากการที่โรงงานน้ำตาลในจังหวัดนครสวรรค์ ลักลอบทิ้งน้ำเสียลงคลองชลประทาน แต่หน่วยงานราชการหลายหน่วยงาน ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ กลับไม่ดำเนินการจัดการและแก้ไข คือเสียงสะท้อน และใจความสำคัญที่นายชัยยุทธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ให้สัมภาษณ์ และหวังว่าปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ทำการเกษตรในพื้นที่หลายชีวิตจะได้รับการแก้ไข เพราะหากจะให้ อบต. ซึ่งเป็นองค์กรเล็กๆ เข้าไปดำเนินการจัดการ ก็เกินกำลังความสามารถและอำนาจหน้าที่

ปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านซึ่งทำการเกษตร และต้องแบกรับผลกระทบมานานกว่า 10 ปี คือการที่ไม่สามารถใช้น้ำจากคลองได้ พวกเขาบอกว่า น้ำเหล่านี้ ทำให้ผลผลิตทางเกษตรไม่ขึ้น หรือหากขึ้น ก็ออกได้ไม่เต็มที่ โดยเฉพาะนาข้าว ทำให้ชาวบ้านไม่กล้าใช้น้ำในการเกษตรกรรมและบริโภค

ผลกระทบที่เกิดขึ้นเรื้อรังมานานกว่า 10 ปี ทำให้เกิดการตั้งข้อสังเกตว่ามีการเอื้อประโยชน์ให้โรงงานน้ำตาลหรือไม่ ซึ่งนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยนาท ที่รับทราบปัญหา บอกว่า ไม่ได้นิ่งนอนใจ และพยายามแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้เป็นไปตามกฎหมาย หากพบว่ามีการทุจริต หรือมีการเอื้อประโยชน์ ก็จะดำเนินการตามกรอบอำนาจหน้าที่

ด้านผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบควบคุมตรวจสอบ อธิบายว่า ชลประทานเป็นหน่วยงานปลายน้ำ แต่ถึงกระนั้นก็ไม่ได้เพิกเฉยต่อปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมยืนยัน ไม่มีการทุจริต หรือเอื้อประโยชน์ให้โรงงานเอกชน

กรณีร้องเรียนที่เกิดขึ้น จะได้ข้อสรุป และแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรมหรือไม่ เป็นหน้าที่ของหน่วยงานหรือองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบแก้ไข ทำความจริงให้กระจ่าง แต่จากการติดตามของคอลัมน์หมายเลข 7 พบว่า ที่ผ่านมาหลายหน่วยงาน ทั้งจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงงาน และจังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ต่างเคยมีความพยายามที่จะแก้ไข แต่ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้ แม้เวลานี้ ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ จากการเปิดเผยของผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ จะยืนยันว่า ต่ำกว่าค่ามาตรฐานจริง