ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาท

เวลา 14.49 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายบัณฑิต พัดเย็น นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย นำคณะผู้บริหาร และรองผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2564 และผู้สนับสนุนสมาคมฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเข็มที่ระลึกประดับอักษรพระนามาภิไธย "ส.ธ." และเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา และสมทบทุนในการพัฒนาการศึกษาของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย ในโอกาสนี้ พระภิกษุ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมเฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

ข่าวอื่นในหมวด