เช้านี้ที่หมอชิต

ลดชั้นโควิด-19 จากโรคติดต่ออันตราย เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง

เช้านี้ที่หมอชิต - คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ มีมติเห็นชอบให้ปรับโรคโควิด-19 จากโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง คาดเริ่ม 1 ตุลาคมนี้

โดยเหตุผลก็เพื่อให้สอดคล้องกับกับสถานการณ์, ด้านการแพทย์ ปรับแนวทางแยกกักผู้ป่วย ปรับระบบรายงานโรคและกักกันผู้สัมผัส, ด้านการสื่อสารสังคม สร้างความรู้ความเข้าใจประโยชน์ของวัคซีน การจัดการเมื่อมีผู้ติดเชื้อในครอบครัว มาตรการบุคคลและองค์กร ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการหลังการระบาดใหญ่ (Post Pandemic) มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและการบริหารยา วัคซีน เวชภัณฑ์

การลดชั้นโรคโควิด-19 จากโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง มีความหมายอย่างไร อธิบายง่าย ๆ ก็คือ ความรุนแรงของโรคลดลงแล้ว เมื่อพบการติดเชื้อก็รายงานเฉพาะที่ป่วยหนัก หรือเป็นกลุ่มก้อน ไม่มีการรายงานตัวเลขประจำวันเหมือนที่เป็นอยู่ในตอนนี้ ส่วนสิทธิรักษาพยาบาลมีคำยืนยันรักษาตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ

ที่อาจมีคำถามอีกเรื่องหนึ่งคือ แล้ว ศบค.จะถูกยุบไปไหม ต้องยกเลิกการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หรือเปล่า เรื่องนี้ คุณหมอจักรรัฐ ชี้แจงว่า ขึ้นอยู่กับระดับนโยบายว่า โรคโควิด-19 ยังมีการระบาดเป็นวงกว้าง จำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันโรคที่เข้มข้นหรือไม่ รวมถึงการใช้ยา หากยังต้องใช้แบบฉุกเฉิน ก็ยังจำเป็นต้องมีประชุม ศบค. ต่อไป แม้จะเป็นโรคติดต่อเฝ้าระวังแล้วก็ตาม