7 สีช่วยชาวบ้าน

ติดดาวความดี : ชีวิตนักเรียนทุน โครงการ 7 สีช่วยชาวบ้านสานฝันการศึกษา

7 สีช่วยชาวบ้าน - ติดดาวความดี ไปติดตามโครงการ 7 สีช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา มอบทุนให้กับน้อง ๆ ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

โครงการ 7 สีช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา ได้ดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 โดยการมอบทุนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อส่งเสริมเยาวชนที่มีความประพฤติดี เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสด้านการศึกษามากขึ้น โดยมอบทุนให้ปีการศึกษาละ 7,000 บาท ต่อเนื่องจนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 อย่างวันนี้เราไปติดตามผู้ที่เคยได้รับทุนการศึกษาจากโครงการ จบการศึกษาจากคณะครุศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาชีพปัจจุบันครูผู้ช่วย วิชาชีววิทยาและฟิสิกส์ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จังหวัดนนทบุรี มาเกือบ 4 ปีแล้ว เธอเล่าว่า ชีวิตความเป็นอยู่ก่อนที่จะได้รับทุนการศึกษาจากทางช่อง 7HD ครอบครัวค่อนข้างยากลำบาก แม่ทำนา เย็บผ้าหารายได้เลี้ยงครอบครัวคนเดียว เนื่องจากพ่อป่วยไม่สามารถทำงานได้ จึงตัดสินใจเขียนเรียงความส่งมาและได้รับการคัดเลือก

หลังจากได้รับทุนการศึกษาชีวิตดีขึ้น ทำให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ขยันเรียนมากกว่าเดิม แม้จะต้องเดินทางไปกลับบ้านทุกวันระยะทางกว่า 30 กิโลเมตร ก็ไม่ใช่ปัญหา แต่จะทำให้ดีที่สุด เพราะหากไม่ได้รับทุนในวันนั้น อาจจะไม่มีอาชีพที่ดีในวันนี้

นอกเหนือจากการมอบทุนการศึกษาทางช่อง 7HD ยังได้ติดตามผลการเรียน พูดคุยรับฟังปัญหาต่าง ๆ ด้วย เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนทุกคน