ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น อำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งตรงกับวันที่ 9 สิงหาคม 2565

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น อำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งตรงกับวันที่ 9 สิงหาคม 2565

ฯพณฯ นางฮะลีมะฮ์ ยาคอบ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ สิงคโปร์

ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรือง ของประเทศและประชาชนชาวสิงคโปร์สืบไป

สัมพันธไมตรีอันพิเศษระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์ ดำเนินมาด้วยการสนับสนุนและร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมอมา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันและรับมือกับปัญหาความท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า ไมตรีจิตมิตรภาพที่มีมายาวนานและความเป็นหุ้นส่วนในกิจการทุก ๆ ด้านระหว่างประเทศทั้งสอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้า การลงทุน การสาธารณสุข และการท่องเที่ยว จะเจริญรุดหน้ายิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองฝ่าย

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง