ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ที่จังหวัดสกลนคร เป็นวันที่ 2

เวลา 08.03 น. วันนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังอาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เป็นวันที่ 2 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ในการนี้ ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขพันธุ์ไทย เพศผู้ อายุ 2 ปี ชื่อจอนนี่ แล้วทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ ร่วมกับ คณะสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัข 8 ตัว ภายในรถผ่าตัดทำหมันเคลื่อนที่ ซึ่งติดตั้งอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยสูง เพื่อให้การผ่าตัดทำหมันมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการทางสัตวแพทย์

สำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ครั้งนี้ เป็นไปตามแผนงานระยะที่ 2 ระหว่างปี 2564-2568 ที่มุ่งเน้นการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศ และการบริหารจัดการประชากรสัตว์เลี้ยงอย่างเป็นระบบ ด้วยการสร้างความมีส่วนร่วมของประชาชน โดยได้รับการสนับสนุนทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 และพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้ง มีนิสิต-นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมให้บริการฉีดวัคซีนและถ่ายพยาธิให้สุนัขและแมว จำนวน 131 ตัว ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว จำนวน 146 ตัว โดยตลอด 2 วัน ของการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร มีประชาชนนำสุนัขและแมวเข้ารับการฉีดวัคซีนและถ่ายพยาธิ รวม 259 ตัว และผ่าตัดทำหมัน รวม 300 ตัว

นอกจากนี้ ด้วยทรงให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน โปรดให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และให้คำแนะนำในการป้องกัน ฟื้นฟูสุขภาพอนามัย และส่งเสริมสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน โดยมีประชาชนเข้ารับบริการ จำนวน 187 คน ส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพด้านระบบกล้ามเนื้อ ระบบกระดูกและข้อ ระบบทางเดินอาหาร และระบบจักษุ มีผู้ป่วยส่งต่อไปรักษายังโรงพยาบาลต่าง ๆ จำนวน 12 คน อาทิ ผู้ป่วยมีก้อนเนื้อที่หลัง ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า และผู้ป่วยโรคต้อเนื้อ-ต้อลม

ข่าวอื่นในหมวด