ข่าวออนไลน์7HD

5 ก.ย. นั่งเบาะหลังไม่คาดเข็มขัดมีโทษปรับ

5 ก.ย. นั่งเบาะหลังไม่คาดเข็มขัดมีโทษปรับ
ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 เผยแพร่ ประกาศพระราชบัญญัติจราจรทางบก ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565) โดยมีสาระสำคัญ เรื่องการกำหนดความปลอดภัยสำหรับเด็ก

โดยเจ้าของรถจะต้องจัดให้มีที่นั่งนิรภัย (คาร์ซีท) หรือนั่งในที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กเพื่อป้องกันอันตราย หรือมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 6 ปีแล้ว

กฎหมายฉบับนี้ ยังกำหนดให้คนโดยสารที่นั่งแถวตอนหน้าและที่นั่งแถวตอนอื่น ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาในขณะโดยสารรถยนต์ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท แต่ก็มีข้อยกเว้น

ในกรณีที่ผู้ขับขี่ หรือคนโดยสารมีเหตุผลทางสุขภาพ ไม่สามารถขาดเข็มขัดนิรภัยได้ ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติ แต่บุคคลนั้นต้องมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

ส่วนรถนั่งสองแถว รถบรรทุกคนโดยสารขนาดเล็กที่จัดที่นั่งตามความยาวของรถ หรือ รถกระบะ รถกึ่งกระบะ รถยนต์อื่น ๆ ตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประกาศกำหนด ให้คนโดยสารที่อยู่ในรถยนต์ขาดเข็มขัดนิรภัย นอกนั้นได้รับการยกเว้น

ทั้งนี้กฎหมายมีผลบังคับใช้ในอีก 120 วัน หรือประมาณวันที่ 5 ก.ย.2565 อย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาที่โดยสารในรถตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อความปลอดภัย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง