นวัตกรรมสร้างสุข : นวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

View icon 17
วันที่ 10 ส.ค. 2565
7 สีช่วยชาวบ้าน
แชร์
7 สีช่วยชาวบ้าน - นวัตกรรมสร้างสุขวันนี้ พาไปชมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ทำให้กระบวนการต่าง ๆ ในธุรกิจหรือองค์กรทำงานได้แม่นยำขึ้น ติดตามจากรายงาน

นวัตกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ผลงานของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เป็นการนำ Process mining หรือเหมืองกระบวนการ ที่เป็นเทคโนโลยีในการค้นหาคุณค่าจากข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรด้วยข้อมูลจริงในรูปแบบของการบันทึกเหตุการณ์ โดยนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับหุ่นยนต์ เพิ่มจำลองการทำงานแต่ละกระบวนการของธุรกิจในรูปแบบสถานี ซึ่งมีอุปกรณ์ส่งสัญญาณบันทึกเหตุการณ์ เพื่อส่งต่อไปยังคลังเก็บข้อมูล

ซึ่งปัจจุบันจะเห็นได้ว่าหลาย ๆ ธุรกิจมักใช้แรงงานคนทำงานในลักษณะเดิมซ้ำ ๆ แต่มักยังเจอข้อผิดพลาดอยู่เสมอ และบางครั้งอาจจะไม่สามารถควบคุมคุณภาพของงานบางอย่างได้ แต่เทคโนโลยีนี้จะสามารถช่วยเข้ามาตอบโจทย์ให้องค์กรหรือธุรกิจสามารถทำงานลักษณะงานเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพจากข้อมูลจริง ที่สำคัญสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ว่ากระบวนนั้นมีคุณภาพหรือไม่

ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีถูกนำมาใช้ในหลาย ๆ ธุรกิจเพื่อทุ่นแรงงานคน เช่น หุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารในร้านอาหารชื่อดัง หรือ หุ่นยนต์ลำเลียงวัสดุต่าง ๆ ในโรงงานขนาดใหญ่ นอกจากจะช่วยทุ่นแรงได้แล้ว ที่สำคัญคือยังช่วยให้กระบวนการต่าง ๆ ในธุรกิจสามารถควบคุมได้ 100% และสร้างความปลอดภัยให้กับแรงงานคนในหน้าที่เสี่ยงได้อีกด้วย