ข่าวช่อง7HD

ที่ประชุมรัฐสภาวุ่นทันที หลังมีข่าวสะพัดว่า มี สส.บางพรรคเสียบบัตรแทนกัน

ที่ประชุมรัฐสภาวุ่นทันที หลังมีข่าวสะพัดว่า มี สส.บางพรรคเสียบบัตรแทนกัน
10 สิงหาคม 2565 เวลา 13.45 น. ที่ประชุมรัฐสภาวุ่นทันที เมื่อเริ่มลงมติรายมาตราร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. ฝ่ายค้านเสนอนับองค์ประชุมด้วยการขานชื่อ หลังมีข่าวสะพัดว่า มี สส.บางพรรคเสียบบัตรแทนกัน

ก่อนการลงมติในมาตรา 24/1 ของร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. ได้มีการตรวจสอบองค์ประชุม เพื่อลงมติ ซึ่งสส.พรรคเพื่อไทย ได้ลุกขึ้นขอให้กล้องภายในประชุมถ่ายภาพในมุมกว้าง เพื่อตรวจสอบเรื่องการเสียบบัตรแทนกัน หลังจากมีรายงานว่า มีสส.บางพรรคได้เสียบบัตรแสดงตนแทนกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการตรวจสอบองค์ประชุม ปรากฏว่า มีสมาชิกแสดงตนทั้งหมด 366 คน เกินกึ่งหนึ่งแค่ 2 เสียงเท่านั้น

ดังนั้น จึงมีสมาชิกทั้ง สส. และ สว.เสนอนับองค์ประชุมด้วยการขานชื่อ เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการเสียบบัตรแทนกัน และจะได้เกิดความชัดเจนว่า มีใครเข้าร่วมประชุมบ้าง