รอบรั้วรอบโลก

สเปนออกมาตรการประหยัดพลังงาน ลดการพึ่งพาก๊าซจากรัสเซีย

ทางการสเปนออกมาตรการลดการใช้พลังงาน ห้ามเปิดเครื่องปรับอากาศต่ำกว่า 27 องศาเซลเซียส ในช่วงฤดูร้อน รวมทั้งมาตรการอื่น ๆ เพื่อรองรับการลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติจากรัสเซีย รัฐบาลสเปนอนุมัติมาตรการลดใช้พลังงาน โดยห้ามสำนักงาน, ร้านค้า และธุรกิจบริการต่าง ๆ ใช้เครื่องปรับอากาศต่ำกว่า 27 องศาเซลเซียส ในช่วงฤดูร้อน และห้ามเปิดเครื่องทำความร้อนเกิน 19 องศาเซลเซียส ในช่วงฤดูหนาว และร้านค้าต่าง ๆ ต้องปิดไฟตู้โชว์หน้าร้านค้าหลังเวลา 22.00 น. นอกจากนี้ ยังต้องปิดประตูร้านหากมีการเปิดเครื่องปรับอากาศ และต้องมีการตรวจสอบระบบเครื่องปรับอากาศให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม ไฟตามถนนสาธารณะต่าง ๆ ไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรการลดใช้พลังงานล่าสุดนี้

ทั้งนี้ รัฐบาลสเปนผ่านกฎหมายดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของแผนลดการใช้พลังงานภายในประเทศลง 7 เปอร์เซ็นต์ ตามข้อตกลงร่วมกันกับสหภาพยุโรป เพื่อลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติจากรัสเซีย