ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่จังหวัดกาฬสินธุ์

เวลา 07.57 น. วันนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังอาคารกิจกรรมนักศึกษาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นวันแรก เพื่อควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ โอกาสนี้ พระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ จำนวน 500 โดส แก่ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ สำหรับนำไปฉีดสร้างภูมิคุ้มกันให้สัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดในพื้นที่

จากนั้น ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขไทยพันธุ์ผสม เพศผู้ อายุ 3 ปี ชื่อหลง และทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัข 8 ตัว ภายในรถผ่าตัดทำหมันเคลื่อนที่ ร่วมกับหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น และนักศึกษาเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว 45 ตัว และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว 98 ตัว ปีที่ผ่านมาจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกหน่วยผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว 1,189 ตัว จากเป้าหมาย 1,451 ตัว ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และให้ความรู้แก่ประชาชน ทำให้ยังไม่พบสัตว์ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า

นอกจากนี้ โปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ์ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคพร้อมให้คำแนะนำแก่ประชาชน มีผู้เข้ารับบริการ 108 คน ส่วนมากป่วยด้วยโรคระบบจักษุ ส่งต่อไปทำการผ่าตัดตาและตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 19 คน

เวลา 11.46 น. เสด็จไปยังร้านเคเอสยู โฮม (ksu home) ศูนย์นวัตกรรมอาหารปลอดภัยและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ทอดพระเนตรผ้าไหมแพรวา ผลิตภัณฑ์โอทอปประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ทอโดยกลุ่มชุมชนภูไทดำ หรือ ผู้ไทบ้านโพน อำเภอคำม่วง ในปี 2520 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมพสกนิกร อำเภอคำม่วง และทอดพระเนตรผ้าแพรวาที่ชาวบ้านห่มเป็นสไบเฉียง ทรงทราบว่าเป็นผ้าเก่าไม่มีการทอแล้ว จึงพระราชทานเส้นไหมให้ไปฝึกทอ และไปเรียนย้อมผ้าที่ศูนย์ศิลปาชีพ ในกรุงเทพมหานคร จนทอผ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายได้ นับจากนั้น ผ้าไหมแพรวาสามารถสร้างรายได้แก่ชาวบ้าน และเป็นผลิตภัณฑ์โอทอป ระดับ 5 ดาว

ส่วนกลุ่มไหมสมเด็จ และร้านบัลลังก์ดอกไม้ สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ และถ่ายทอดให้คนในหมู่บ้าน จนถึงรุ่นหลานได้ทอผ้าไหมมัดหมี่ และทอผ้าซิ่นจกไหม โดยพัฒนาต่อยอดจากผ้าไหมแพรวามาประยุกต์ ย้อมสีจากสีธรรมชาติ ทอโดยใช้กี่กระทบมือ จก หรือ ทอขิดด้วยมือ ซึ่งเป็นการทอผ้าแบบเดิม

ปัจจุบัน ผ้าไหมแพรวา จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับรางวัลจากการประกวดทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มมูลค่าผ้าไหมแพรวา ยกระดับอาชีพทอผ้า ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงอนุรักษ์ศิลปะการทอผ้าไหมแพรวาให้ยั่งยืนเป็นมรดกของท้องถิ่น

ข่าวอื่นในหมวด