ชัชชาติ แจงบัญชีทรัพย์สิน ต่อ ป.ป.ช.

View icon 16
วันที่ 11 ส.ค. 2565
ข่าวเด็ด 7 สี
แชร์
ข่าวเด็ด 7 สี - สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 โดยสถานภาพคู่สมรส ได้แจ้งว่าหย่า ตั้งแต่เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้นกว่า 42 ล้านบาท ไม่มีรายการหนี้สิน โดยทรัพย์สินที่แจ้งเป็น เงินฝากกว่า 10 ล้านบาท ที่ดินมูลค่า 18 ล้านบาท พระสมเด็จจิตรลดา พระเครื่องหลวงปู่ทวด และ คริปโทเคอร์เรนซี