ข่าวช่อง7HD

สภาล่มอีก!! หลังฝ่ายค้านเสนออภิปรายปมนายกฯ 8 ปี แต่ถูก สส.รัฐบาล สกัด ไม่ขอใช้สภาฯ เป็นเครื่องมือกดดันนายกฯ

สภาล่มอีก!! หลังฝ่ายค้านเสนออภิปรายปมนายกฯ 8 ปี แต่ถูก สส.รัฐบาล สกัด ไม่ขอใช้สภาฯ เป็นเครื่องมือกดดันนายกฯ
11 สิงหาคม 2565 กรณีการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 8 ปี ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ถูกหยิบยกมาหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ โดยนายสุทิน คลังแสง สส.พรรคเพื่อไทย  ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน ได้เสนอญัตติด่วนด้วยวาจา ขอให้พิจารณาประเด็นดังกล่าว  เพื่อให้สภาได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการสกัดยับยั้ง วิกฤตความขัดแย้งที่กำลังจะเกิดขึ้น

ขณะที่นายรังสิมันต์ โรม สส.พรรคก้าวไกล ก็เสนอญัตติด่วนเช่นกัน โดยเสนอให้ส่งความเห็นของสภาผู้แทนราษฎรไปยังนายกรัฐมนตรี เพื่อแจ้งให้ทราบว่านายกรัฐมนตรีได้ดำรงตำแหน่งครบ 8 ปีในวันที่ 23 สิงหาคมนี้ และต้องหาทางออกกับกรณีที่เกิดขึ้น

อย่างไรก็ตาม สส.ในส่วนของพรรคพลังประชารัฐ ต่างอภิปรายไม่เห็นด้วย โดยมองว่า ญัตติดังกล่าวอาจขัดต่อระเบียบวาระการประชุมและเป็นการแทรกแซงการดำเนินการของศาลรัฐธรรมนูญ อีกทั้งอาจไม่เหมาะสม ที่จะใช้สภาเป็นเครื่องมือในการกดดันให้มีการพิจารณาวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 8 ปี

เมื่อถกเถียงกันไม่ได้ข้อยุติ ประธานในที่ประชุมจึงเสนอให้สมาชิกลงมติว่า เห็นด้วยกับญัตติของฝ่ายค้านหรือไม่ ซึ่งก่อนการลงมติได้มีการตรวจสอบองค์ประชุม และพบว่ามีสส.อยู่ในห้องประชุมเพียงแค่ 124 คน ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกที่มีอยู่ จึงต้องสั่งปิดประชุม