ข่าวภาคค่ำ

รัฐบาล ยืนยัน แก้วิกฤตเศรษฐกิจ กระทบประชาชนให้น้อยสุด

ข่าวภาคค่ำ - รัฐบาลเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนต่อเนื่องไม่ให้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ เตรียมพิจารณาให้การช่วยเหลือเพิ่มเติมโครงการที่จะสิ้นสุดเดือนกันยายนนี้

คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารสถานการณ์วิกฤติเศรษฐกิจ ที่มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน ได้สรุปวิกฤตที่อาจจะส่งผลต่อเศรษฐกิจประเทศไทยในอนาคตไว้ 4 ด้านเพื่อเตรียมความพร้อม ที่รัฐบาลยืนยันแล้วว่าจะไม่ให้ส่งผลกระทบกับประชาชน จะไม่ให้เกิดการขาดแคลน และจะเตรียมความพร้อมในอนาคตหากเกิดวิกฤต รวมถึงการหามาตรการเพ่ิมเติมเพื่อช่วยเหลือประชาชน ที่หลายกระทรวงได้เสนอแนวทางในเบื้องต้น อาทิ การลดภาระการเดินทางสาธารณะ ลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศ ในเรื่องบริหารจัดการปุ๋ย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตร

สำหรับมาตรการที่เคยช่วยประชาชนในหลาย ๆ ด้านที่จะสิ้นสุดในเดือนกันยายนนี้ จะมีการพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป อาทิ การให้ความช่วยเหลือค่าน้ำมันให้กับผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการขนส่งทางบก เป็นต้น

ทั้งนี้ได้มีการประเมินจีดีพีปีนี้ของประเทศที่ยังขยายตัวได้ตามประมาณการณ์ไว้ โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประเมินไว้ 2.5 - 3.5 เปอร์เซนต์ กระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ประเมินอยู่ในช่วงเดียวกับที่สภาพัฒน์ประเมิน ส่วนปี 2566 ยังคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะปรับตัวดีขึ้น