ข่าวออนไลน์7HD

ปภ.แจ้ง 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขงเฝ้าระวัง-รับมือน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้น หลังพายุ “มู่หลาน” อ่อนกำลัง

ปภ.แจ้ง 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขงเฝ้าระวัง-รับมือน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้น หลังพายุ “มู่หลาน” อ่อนกำลัง
วันนี้ (11 ส.ค.65) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้รับแจ้งจากกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ซึ่งได้ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง พบว่า พายุโซนร้อน “มู่หลาน” ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันเมื่อเวลา 07.00 น. วันนี้ บริเวณเมืองลางซอน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม คาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง ประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ภาคเหนือตอนบนของไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตอนบน ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และลุ่มน้ำโขง ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงวันที่ 13–18 ส.ค.65

กอปภ.ก. จึงประสาน 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง ได้แก่ เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัย จัดเจ้าหน้าที่ติดตามระดับน้ำในแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิด พร้อมประชาสัมพันธ์สถานการณ์ในแม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่อง เพื่อแจ้งเตือนประชาชนที่สัญจรและประกอบกิจกรรมบริเวณเม่น้ำโขง รวมถึงผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าวให้ติดตามสถานการณ์น้ำและเฝ้าระวังผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำโขง นอกจากนี้ จะแจ้งจังหวัดประสานท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ และเตรียมความพร้อมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง