ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นวันที่ 2

เวลา 08.23 น. วันนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นวันที่ 2 ในการนี้ ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขพันธุ์ผสม เพศผู้ อายุ 1 ปี ชื่อชาบู

จากนั้น ทรงผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัข 6 ตัว ร่วมกับหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ และสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ด้วยมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย

สำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์วันนี้ มีประชาชนนำสุนัขและแมวเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 106 ตัว และผ่าตัดทำหมัน 150 ตัว โดยตลอด 2 วัน ของการออกหน่วยในจังหวัดกาฬสินธุ์ มีประชาชนนำสุนัขและแมวเข้ารับการฉีดวัคซีน รวม 151 ตัว และผ่าตัดทำหมัน รวม 248 ตัว อันเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระเจ้าของสัตว์เลี้ยงและเป็นประโยชน์อย่างมากในการดูแล ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพของสัตว์ที่อยู่ใกล้ชิดกับคนให้ปลอดภัย ควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

นอกจากนี้ โปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้บริการรักษาพยาบาลโรคทั่วไปพร้อมให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยวันนี้ มีผู้เข้ารับบริการ 56 คน ส่วนมากป่วยด้วยโรคระบบจักษุ ส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 2 คน ตลอด 2 วัน ที่ออกหน่วยแพทย์พระราชทานมีผู้เข้ารับบริการ 164 คน

ข่าวอื่นในหมวด