ข่าวในพระราชสำนัก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหน่วยแพทย์พระราชทานให้บริการตรวจรักษาประชาชนจังหวัดราชบุรี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ที่ศาลาอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวาย  อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ให้บริการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่ โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยแพทย์พระราชทาน พร้อมมอบกระเป๋ายาพระราชทาน จำนวน 300 ชุด แก่ประชาชน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 โดยมีประชาชน มารับบริการ 297 คน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบจักษุ และมีผู้ป่วยส่งรักษาต่อ 32 คน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง