ข่าวในพระราชสำนัก

เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 66 ปี สภานายิกาสภากาชาดไทย

ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย นำคณะผู้บริหารสภากาชาดไทย ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม2565

จากนั้น เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 66 ปี สภานายิกาสภากาชาดไทย" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา และเนื่องในโอกาสที่ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ครบ 66 ปี ณ ตึกจักรพงษ์ ซึ่งจัดขึ้น เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับสภากาชาดไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน และสร้างแรงบันดาลใจในการร่วมสืบสานพระราชปณิธานในการทรงงานเพื่อช่วยเหลือราษฎร แบ่งเป็น 5 โซน ได้แก่ ด้านการบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย, ด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย, ด้านการบริการโลหิต, ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และด้านต่างประเทศ พร้อมรวบรวมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่หน่วยงานในสังกัดสภากาชาดไทยได้จัดขึ้น และจัดแสดงรถเบนซ์พยาบาลพระราชทาน บริเวณด้านหน้าอาคารรัตนวิทยาพัฒน์ โดยนิทรรศการฯ จัดถึงวันที่ 24 สิงหาคม นี้ และสามารถชมนิทรรศการฯ ออนไลน์ที่ www.redcross.or.th/queensirikit90thexhibit

ข่าวอื่นในหมวด