ชิดจอรอดู

บุกกองถ่ายเข็มซ่อนปลาย ถ่ายทำกันเป็นวันสุดท้าย

ชิดจอ..รอดู - บุกกองถ่ายเข็มซ่อนปลาย ถ่ายทำกันเป็นวันสุดท้าย

- มะเหมี่ยว พรชดา - ภูมิ เกียรติภูมิ - จอม ศรุต สายจิตอาสา ทำคอนเทนต์ยูทูป มะเหมี่ยว จอมซน ร่วมกัน