รอบรั้วรอบโลก

สเตอร์เจียนมูน ปรากฏเหนือน่านฟ้าในอังกฤษ

ปรากฏการณ์พระจันทร์เต็มดวง หรือ ซูเปอร์มูนครั้งนี้ มีชื่อเรียกว่า สเตอร์เจียนมูน ซึ่งปรากฏขึ้นเหนืออาคารโบราณหลังหนึ่ง ในเมืองอีสท์เชิร์ช ประเทศอังกฤษ เมื่อคืนวันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยดวงจันทร์ มีลักษณะที่ใหญ่โตกว่าปกติ และถือเป็นซูเปอร์มูนครั้งสุดท้ายของปีนี้

ทั้งนี้ ที่มาของชื่อปรากฏการณ์พระจันทร์เต็มดวง สเตอร์เจียนมูน ในครั้งนี้ ถูกตั้งชื่อโดยชนพื้นเมืองในแต่ละพื้นที่ ตามสภาพแวดล้อม และฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในเดือนสิงหาคม จะเรียกว่า สเตอร์เจียนมูน ซึ่งเป็นช่วงเดือนที่ บริเวณทะเลสาบที่ทำการประมงของชนเผ่า อัลกอนควิน มีปลาสเตอร์เจียนจำนวนมากอาศัยอยู่ จึงเรียกดวงจันทร์เต็มดวงเดือนนี้ว่า สเตอร์เจียนมูน