เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 12 สิงหาคม 2565

เช้าข่าว 7 สี - พยากรณ์อากาศวันนี้ 12 สิงหาคม 2565

เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ภาคเหนือตอนบน และประเทศลาวตอนบน เข้าสู่พายุดีเปรสชัน "มู่หลาน" บริเวณประเทศเวียดนามตอนบน และประเทศจีนตอนใต้ ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย มีกำลังปานกลาง สำหรับทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร