ข่าวออนไลน์7HD

"ชวน หลีกภัย" ไม่ทราบ 15 ส.ค.นี้ ถกร่างกฎหมายลูก สภาจะล่มหรือจะรอด !!

"ชวน หลีกภัย" ไม่ทราบ 15 ส.ค.นี้ ถกร่างกฎหมายลูก สภาจะล่มหรือจะรอด !!
วันนี้ (12 ส.ค.65) นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ไม่ขอให้ความเห็นว่าการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 นี้ จะเดินหน้าต่อไปได้หรือไม่ โดยกล่าวเพียงว่า “ไม่ทราบ” แต่ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือ อย่างเช่นวุฒิสภาที่ได้เลื่อนการประชุมออกไป เพื่อให้สามารถนัดประชุมร่วมรัฐสภาในครั้งนี้ได้

ด้านนายสาธิต ปิตุเตชะ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. ยอมรับว่า องค์ประชุมไม่ครบทำสภาฯล่ม ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสภาฯ ในสายตาของประชาชน ดังนั้นสิ่งที่สำคัญคือการชี้แจงและทำความเข้าใจกับประชาชน โดยพรรคร่วมรัฐบาลมีเป้าหมายเดียวกัน คือ การใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ใช้สูตรคำนวณ สส.บัญชีรายชื่อ หารด้วย 100  และ จำนวน สส.เขต 400 คน เพียงแต่อาจมีวิธีการแตกต่างกัน ส่วนพรรคเพื่อไทยก็เลือกวิธีการ โดยการใช้เอกสิทธิที่จะไม่เข้าร่วมเป็นองค์ประชุม ดังนั้น ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 นี้ จึงไม่ทราบได้ว่าองค์ประชุมจะครบหรือไม่ แต่หากสามารถประชุมลงมติได้ ในฐานะคณะกรรมาธิการเสียงข้างน้อย จะเลือกวิธีส่งให้ กกต.ทำความเห็นและส่งกลับมาที่สภาฯ เพื่อขอแก้ไขต่อไป

ขณะที่ นายวราวุธ ศิลปอาชา ในฐานะประธานกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนา ขออภัยประชาชนที่เกิดปัญหาสภาล่ม ทำให้ผิดหวังกับการทำหน้าที่ของ สส. ในส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนา สส.ทุกคน พร้อมเข้าร่วมประชุมเพื่อทำหน้าที่ แต่เนื่องจากเป็นการนัดประชุมด่วน และ สส.บางคนอาจมีภารกิจนัดหมายล่วงหน้า จะรีบหาแนวทางแก้ไข เพื่อมาทำหน้าที่ สส. อย่างดีที่สุด

นายสุชาติ ชมกลิ่น ในฐานะผู้อำนวยการพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า เรื่ององค์ประชุม ไม่ใช่จะพรรคพลังประชารัฐอย่างเดียวเป็นเรื่องที่ฝ่ายนิติบัญญัติต้องหารือกัน ขอให้สอบถามประธานวิปรัฐบาล ที่จะไปพูดคุยกันทั้งสามฝ่าย ขอให้รอดูข้อสรุปตรงนี้