รอบรั้วรอบโลก

สหรัฐฯ ยกเลิกคำแนะนำกักตัวกลุ่มเสี่ยงโควิด-19

ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของสหรัฐฯ หรือ ซีดีซี ประกาศคำแนะนำรอบใหม่เกี่ยวกับมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 โดยยกเลิกคำแนะนำให้กักตัวประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคโควิด-19 และยกเลิกคำแนะนำให้นักเรียนและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เด็กเล็ก ที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องเข้าตรวจหาเชื้อเป็นประจำทุกวัน ซึ่งการยกเลิกคำสั่งนี้ จะทำให้นักเรียนและเจ้าหน้าที่ศูนย์เด็กเล็ก สามารถไปเรียนหรือไปทำงานได้ โดยไม่จำเป็นต้องตรวจหาเชื้อทุกวันอีก

นอกจากนี้ ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของสหรัฐฯ แนะนำให้ประชาชนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนต้านโรคโควิด-19 ไม่จำเป็นต้องเข้ากักตัวแล้ว เนื่องจากตอนนี้ ประชากรในสหรัฐฯ ร้อยละ 95 เข้ารับการฉีดวัคซีนแล้ว ทั้งครบโดส หรืออย่างน้อย 1 เข็ม รวมทั้งหายป่วยจากโรคโควิด-19 แล้ว

ส่วนกรณีผู้ที่ใกล้ชิดคนติดเชื้อโควิด-19 ทางศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของสหรัฐฯ แนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยที่มีคุณภาพสูงเป็นเวลา 10 วัน และเข้าตรวจหาเชื้อในวันที่ 5 หลังใกล้ชิดกับผู้ป่วย