ห้องข่าวภาคเที่ยง

นายกฯ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ห้องข่าวภาคเที่ยง - บุคคลสำคัญและหน่วยงานต่าง ๆ ไปลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565

ที่พระบรมมหาราชวัง วันนี้ สำนักพระราชวัง เปิดให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. โดยที่ห้องแดง อาคารหน่วยราชการในพระองค์ 904 มีบุคคลสำคัญมาร่วมลงนามถวายพระพร อาทิ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และภริยา พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี, ประธานรัฐสภา, ประธานวุฒิสภา, ประธานศาลฎีกา, ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และเอกอัครราชทูตต่างประเทศ ประจำประเทศไทย

ส่วนที่ศาลาสหทัยสมาคม มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมลงนามถวายพระพรอย่างต่อเนื่อง อาทิ มูลนิธิชัยพัฒนา, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), สำนักงาน กสทช., บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท กลุ่ม เซ็นทรัล จำกัด

ขณะที่ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย องคมนตรีมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา ประธานวุฒิสภา คณะรัฐมนตรี ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้แทนหน่วยงานราชการ องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจและภาคประชาชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร สมเด็จพระราชาคณะ และพระสงฆ์จากโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 101 รูป ถวายพระราชกุศล

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังร่วมเป็นประธาน พร้อมกับผู้นำศาสนา 5 ศาสนา โดยมีศาสนาพุทธ, คริสต์, อิสลาม, พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์ จัดพิธีสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ร่วมกันสวดมนต์มหามงคล ถวายเป็นพระราชกุศล