ห้องข่าวภาคเที่ยง

ภาคเหนือฝนตกหนักน้ำหลาก

ห้องข่าวภาคเที่ยง - ภาคเหนือและภาคตะวันออก เจออิทธิพลพายุดีเปรสชันมู่หลานแล้ว มีทั้งฝนตกหนัก น้ำป่าหลาก และแม่น้ำเอ่อล้น บางพื้นที่ต้องขอให้ชาวบ้านอพยพออกมาก่อน

อิทธิพลพายุดีเปรสชันมู่หลาน ทำให้มีฝนตกหนัก วัดปริมาณได้ 105.5 มิลลิเมตร ที่อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน และส่งผลให้ช่วงดึกที่ผ่านมา เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าบ้านศรีอุดม และบ้านงิ้ว ตำบลพญาแก้ว

ส่วนพื้นที่ตำบลงอบ มี 4 หมู่บ้าน ที่ต้องขอให้อพยพออกมาก่อน และแจ้งเตือนภัยอีก 25 หมู่บ้าน ตั้งแต่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ บ่อเกลือ ทุ่งช้าง เชียงกลาง ปัว และท่าวังผา เนื่องจากติดกับลำน้ำสาขาของแม่น้ำน่านที่เอ่อล้นตลิ่งแล้ว

สถานการณ์ช่วงเช้าวันนี้ หอเตือนภัยริมน้ำน่าน บ้านท่าวังผา ตำบลท่าวังผา เปิดไซเรนและประกาศเสียงตามสาย ขอให้ชาวบ้านพร้อมรับน้ำเอ่อล้นและอพยพออกมาได้แล้ว

จังหวัดเชียงราย มีน้ำป่าหลากเข้าท่วมในหลายตำบลของอำเภอเมือง อำเภอขุนตาล อำเภอตับเต่า โดยเฉพาะลำน้ำจัน ที่อำเภอแม่จัน เอ่อล้นเข้าท่วมกาดแลงแม่จัน พื้นที่เศรษฐกิจ ความสูงตั้งแต่ 50 เซนติเมตร - 1 เมตร

ส่วนพื้นที่อื่น ๆ ทางภาคเหนือ ทั้งที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน พิจิตร ลำปาง แพร่ และภาคอีสาน เช่น จังหวัดนครพนม สุรินทร์ มีฝนตกหนักทั้งคืน และลมกระโชก

ภาคตะวันออก ยังคงได้รับผลกระทบจากน้ำป่าบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ที่หลากลงมาเป็นคืนที่ 3 แล้ว พื้นที่แรกที่เดือดร้อนคืออำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี เนื่องจากมีหลายหมู่บ้านที่เข้า-ออกไม่ได้ ต้องโทรขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ และแขวงทางหลวงยังนำไม้ไปปักบอกแนวขอบถนนสายสุวรรณศร พื้นที่ตำบลโพธิ์งาม ที่มีน้ำท่วมผิวการจราจร

แม่น้ำเจ้าพระยา วันนี้ มีปริมาณเพิ่มขึ้น ชลประทานเตรียมระบายน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มในอัตราระหว่าง 1,100-1,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อน บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ ตั้งแต่คลองโผงเผง จังหวัดอ่างทอง คลองบางบาล และแม่น้ำน้อยที่ผ่านตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา ตำบลลาดชิด ตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระดับน้ำสูงขึ้น 20-60 เซนติเมตร จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริม 2 ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำน้อย ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด