ห้องข่าวภาคเที่ยง

กรมการค้าภายใน ระดมกระจายลำไย 1.6 ล้านถุง ช่วยเกษตรกร

ห้องข่าวภาคเที่ยง - กรมการค้าภายใน ผนึกกำลังสถานีบริการน้ำมัน เร่งกระจายลำไยแปรรูป 1.6 ล้านถุง แจกจ่ายให้ประชาชนทั่วพื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑล เป็นของขวัญวันแม่ หวังดันราคาลำไยสูงขึ้น

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ตั้งแต่ต้นฤดูกาลผลิต ซึ่งมีปริมาณ 1.66 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6% ซึ่งผลผลิตออกสู่ตลาดแล้ว 65% และในช่วงปลายฤดูผลผลิตส่วนใหญ่จะเป็นลำไยรูดร่วง ซึ่งต้องนำไปเข้าโรงงานแปรรูปเป็นลำไยอบแห้ง ปัญหาคือปีนี้โรงงานไม่ค่อยรับซื้อเพราะยังเหลือสินค้าค้างสต็อกเป็นจำนวนมาก กรมการค้าภายในจึงร่วมกับสมาคมผู้ผลิตลำไยอบแห้งภาคเหนือ และสมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้ไทย ช่วยดูดซับผลผลิตรวม 100,000 ตัน และผนึกกำลังกับสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ช่วยเข้าไปรับซื้อลำไยรูดร่วงเกรด B ในราคาไม่ต่ำกว่า 5 บาท ซึ่งเป็นราคานำตลาด รวม 1,000 ตันสด เพื่อนำไปแปรรูปเป็นลำไยอบแห้ง นำมาแจกจ่ายให้ประชาชน รับเทศกาลวันแม่แห่งชาติ