นักโทษ 22,822 คน เข้าเกณฑ์ปล่อยตัวในวันแม่แห่งชาติ

View icon 73
วันที่ 12 ส.ค. 2565
ข่าวภาคค่ำ
แชร์
ข่าวภาคค่ำ - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอภัยโทษฯ ให้กับผู้ต้องโทษในเรือนจำ โดยกรมราชทัณฑ์พิจารณาแล้ว มีผู้เข้าหลักเกณฑ์ได้รับการปล่อยตัวทันที 22,822 คน

นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีราชทัณฑ์ เปิดเผยถึงการประกาศพระราชทานอภัยโทษฯ ให้กับนักโทษเด็ดขาด ที่ผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาของกรมราชทัณฑ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยระบุว่า ปีนี้มีผู้เข้าหลักเกณฑ์ได้รับการปล่อยตัวทันที 22,822 คน และอีก 80,791 คน ได้รับการลดหย่อนโทษตามลำดับ

ทั้งนี้ยืนยันว่าปีนี้กรมราชทัณฑ์ มีความเข้มงวดในการพิจารณาผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ไม่มีผู้ต้องโทษในคดีที่เคยเป็นข่าวดัง เข้าหลักเกณฑ์ได้รับการปล่อยตัวในวันนี้แต่อย่างใด