ข่าวในพระราชสำนัก

ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโค ปล่อยนก และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เวลา 07.57 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปยังท่าวาสุกรี ในการบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

โอกาสนี้ ปล่อยโค จำนวน 1 คู่ เพื่อพระราชทานให้แก่ นายณรงค์ชัย พรหนองแสน เกษตรกร ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิตตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ แล้วปล่อยนกปรอดหัวโขน จำนวน 91ตัว รวมทั้ง ปล่อยปลา จำนวน 1,000,000 ตัว ซึ่งกรมประมง น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย ประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลายี่สกไทย ปลาแก้มช้ำ ปลาสร้อยขาว ปลากระแห ปลาโพง ปลาเทพา และปลากระโห้ ลงในแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อให้เจริญเติบโตรักษาความสมดุลในระบบนิเวศและขยายพันธุ์ตามธรรมชาติต่อไป

ส่วนที่บริเวณท้องสนามหลวง นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย คณะองคมนตรีและภริยา ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา ประธานวุฒิสภา คณะรัฐมนตรี ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจและภาคประชาชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 101 รูป ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

จากนั้น ร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา โดยศาสนาพุทธ มีพระสงฆ์ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ 10 รูป, ศาสนาอิสลาม ประกอบพิธีดุอาอ์ขอพร, ศาสนาคริสต์ ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร, ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู สวดถวายพระพร และศาสนาซิกข์ สวดอัรดาสขอพรจากพระศาสดา

ข่าวอื่นในหมวด