ข่าวในพระราชสำนัก

บุคคลสำคัญและหน่วยงานต่าง ๆ ไปลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565

ที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์ 904 ฝั่งทิศตะวันออก ในพระบรมมหาราชวัง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมภริยา รวมทั้ง คณะรัฐมนตรี และคู่สมรส, ประธานองคมนตรี พร้อม คณะองคมนตรีและภริยา, ประธานรัฐสภา, ประธานวุฒิสภา, ประธานศาลฎีกา, จุฬาราชมนตรี, ศาลปกครอง และคณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 พร้อมลงนามถวายพระพร

ส่วนที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์ 904 ฝั่งทิศตะวันตก มีพระอนุวงศ์ และราชสกุลสายต่าง ๆ เสด็จและไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้ พร้อมร่วมลงนามถวายพระพร อาทิ ราชสกุลยุคล ราชสกุลสนิทวงศ์ ราชสกุลกิติยากร ราชสกุลศุขสวัสดิ และราชสกุลปราโมช

และที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง พร้อมหน่วยราชการในพระองค์ นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมลงนามถวายพระพร นอกจากนี้ มีผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ องค์กร มหาวิทยาลัย โรงเรียน นำแจกันดอกไม้ไปถวายพระพร อาทิ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด, สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมข้าราชการกระทรวงฯ, สมาคมแม่บ้านมหาดไทย, บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), มูลนิธิชัยพัฒนา, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด, บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด, กลุ่มบริษัท คิงเพาเวอร์, องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์, โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, วชิราวุธวิทยาลัย และโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขให้ราษฎรมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ส่วนที่บริเวณด้านหน้าหอรัษฎากรพิพัฒน์ มีประชาชนทุกเพศทุกวัย เดินทางไปลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง จะเปิดให้ลงนามถวายพระพรได้ในวันพรุ่งนี้ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.

นอกจากนี้ ที่พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นำข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมลงนามถวายพระพร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

และที่เรือนรับรองพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พร้อมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ยังสามารถร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th จนถึงวันที่ 13 สิงหาคมนี้

ข่าวอื่นในหมวด