สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์

กรมการค้าภายใน เร่งกระจายลำไยถึงมือผู้บริโภค

สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์ - ก่อนหน้านี้เรานำเสนอไปว่า กรมการค้าภายในได้เข้าไปรับซื้อลำไยอบแห้งจากเกษตกร ล่าสุด ลำไยดังกล่าว ถูกลำเลียงถึงกรุงเทพฯ แล้ว กรมการค้าภายใน ผนึกกำลังสถานีบริการน้ำมัน เร่งกระจายลำไยแปรรูป 1.6 ล้านถุง แจกจ่ายให้ประชาชนทั่วพื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑล ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อัดฉีดงบประมาณ 95 ล้านบาทกู้วิกฤตชาวสวนลำไยภาคเหนือ

โดยนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าได้ร่วมกับสมาคมผู้ผลิตลำไยอบแห้งภาคเหนือ และสมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้ไทย ช่วยดูดซับผลผลิตรวม 100,000 ตัน และผนึกกำลังกับสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ทั้ง พีที,โออาร์ และบางจากช่วยเข้าไปรับซื้อลำไยรูดร่วงเกรด B ในราคาไม่ต่ำกว่า 5 บาท ซึ่งเป็นราคานำตลาด รวม 1,000 ตันสด เพื่อนำไปแปรรูปเป็นลำไยอบแห้ง นำมาแจกจ่ายให้ประชาชน รับเทศกาลวันแม่แห่งชาติ เตรียมลำไยไว้กว่า 1,670,000 ถุง แจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภาคตะวันออก รวม 12 จังหวัด กว่า 800 สาขา ช่วยให้เกษตรกรได้มีช่องทางการกระจายผลผลิตภายในประเทศ ย้ำว่า ในส่วนของลำไยสด ได้เข้าไปรับซื้อผลผลิต ในจังหวัดลำพูน เชียงใหม่ เชียงราย ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม ภายใต้ อมก๋อยโมเดล ปริมาณกว่า 52,000 ตันสด โดยเกรดสดช่อ รับซื้อไม่ต่ำกว่า 25-30 บาทต่อกิโลกรัม, ราคารูดร่วง เกรด B ไม่ต่ำกว่า 4 บาทต่อกิโลกรัม ส่งผลให้ราคาลำไยเกรดสดช่อส่งออก และเกรดมัดปุ๊ก ในประเทศ มีราคาดีขึ้นกว่าปีที่แล้ว

ก.เกษตรฯ จัดสรรงบฯ 95 ล้านบาท ช่วยชาวสวนลำไย
และล่าสุด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกมาคาดการณ์ด้วยว่า ปีนี้ผลผลิตลำไย จะเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้ว ประมาณ 20% ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้อัดฉีดงบประมาณ 95 ล้านบาท ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์หนุนสหกรณ์ 7 จังหวัดภาคเหนือ และเปิดจุดรับซื้อลำไยเพิ่มเติมอีก เพื่อบรรเทาผลกระทบให้กลุ่มเกษตรกร ย้ำว่า เดือนนี้เป็นเดือนที่ผลผลิตลำไยภาคเหนือจะออกสู่ตลาดมากที่สุด อย่างไร วอนช่วยกันซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านช่วยเกษตกรให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้