สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเปิดงาน "สืบสานรักษา มรดกภูมิปัญญา ศิลปาชีพรวมไทย เทิดไท้สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง"

View icon 175
วันที่ 13 ส.ค. 2565
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
เวลา 15.15 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปยังเจริญนคร ฮอลล์ ชั้นเอ็ม ศูนย์การค้าไอคอน สยาม ทรงเปิดงาน "สืบสานรักษา มรดกภูมิปัญญา ศิลปาชีพรวมไทย เทิดไท้สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง" ซึ่งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร่วมกับศูนย์การค้าไอคอนสยาม จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่งานหัตถศิลป์และศิลปวัฒนธรรมที่แสดงถึงเอกลักษณ์ประจำถิ่นไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทยและชาวต่างชาติ และเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ

ในการนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการและผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ซึ่งได้รับการส่งเสริมให้ผลิตจากงานหัตถศิลป์ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น สะท้อนวิถีชีวิตของคนไทยในอดีต นำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานที่สวยงามด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ได้พระราชทานคำแนะนำในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้สวยงาม มีคุณภาพ เหมาะสมต่อการใช้งาน และเป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น แต่ยังคงรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นของผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ สามารถสร้างรายได้เสริมแก่ครอบครัวของสมาชิกซึ่งมีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

ภายในงานมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อาทิ ผ้าไหม, ผ้าฝ้าย, ผ้าชาวเขา, ผ้าปัก, งานจักสานไม้ไผ่, จักสานย่านลิเภา, กระจูด, ไม้แกะสลัก, เรือกอและ, เซรามิก, ดอกไม้ประดิษฐ์ และสินค้าเบ็ดเตล็ด โดยงานฯ จัดไปถึงวันที่ 21 สิงหาคมนี้

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง