ข่าวในพระราชสำนัก

รองเลขาธิการพระราชวัง ออกรับเครื่องราชสักการะและพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

วันนี้ ที่บริเวณหน้าประตูพระวรุณอยู่เจน สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันโท สมชาย กาญจนมณี รองเลขาธิการพระราชวัง ออกรับเครื่องราชสักการะและพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งรัฐบาล ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้แทนภาคประชาชน เชิญเครื่องราชสักการะ ประกอบด้วย ต้นไม้ทอง ต้นไม้เงิน พานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน และพานดอกไม้ธูปเทียนแพ จำนวน 112 คู่ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทย โดยได้พระราชทานความช่วยเหลือราษฎรและทรงส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ อาทิ โครงการฟาร์มตัวอย่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ, โครงการป่ารักน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ, โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ รวมถึงทรงส่งเสริมงานหัตถกรรมที่ดำเนินงานผ่านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง