สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์

การระบาดโควิด-19 จะลดลงกลางเดือน ต.ค.นี้

สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์ - สถานการณ์ระบาดโควิด-19 จะเริ่มลดลง ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้ เป็นการคาดการณ์จากคุณหมอยง  และที่สำคัญ คุณหมอยง ไฮไลต์ว่า วัคซีนเข็มกระตุ้นต่อไป อาจพิจารณาให้เฉพาะในกลุ่มเปราะบาง ส่วนประชาชนทั่วไป ให้รอวัคซีนใหม่ที่ตรงกับสายพันธุ์ที่มีการระบาดมากที่สุด ก็จะป้องกันได้ดีกว่าวัคซีนเดิม

ศาสตราจารย์นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ ราชบัณฑิต และหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุ การระบาดโควิด-19 ระลอกใหญ่ จะเริ่มลดลง หลังกลางเดือนตุลาคมนี้ เป็นต้นไป

ซึ่งจะเป็นไปตามคาดการณ์ ที่สภาพอากาศมีส่วนกับการแพร่กระจาย และทำให้คนป่วย คนติดเชื้อมากที่สุดในช่วงฤดูฝน ตามฤดูกาลของโรคทางเดินหายใจ และจะเริ่มลดลงหลังเดือนกันยายน จนกระทั่งกลางตุลาคมไปแล้วจึงจะน้อยลง เพราะผ่านพ้นฤดูฝนไป และนักเรียนปิดเทอม ส่วนเรื่องการฉีดวัคซีนโควิด-19 แม้ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ แต่สำคัญ เพราะช่วยลดความรุนแรงของโรคลงได้ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

อย่างไรก็ตาม ภูมิต้านทานที่ดีที่สุดขณะนี้ คือภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และจะดียิ่งขึ้นคือ ภูมิต้านทานแบบลูกผสม ฉีดวัคซีนร่วมกับการติดเชื้อ น่าจะป้องกันความรุนแรงของครั้งต่อ ๆ ไปได้ดียิ่งขึ้น การศึกษาวิจัยขณะนี้ คงจะไม่อยู่ที่ศึกษาภูมิต้านทาน หรือประสิทธิภาพของวัคซีน การเร่งกระตุ้นฉีดวัคซีนเข็ม 4, 5, 6 จะต้องพิจารณา อาจจะให้ในเฉพาะกลุ่มเปราะบาง 

ส่วนประชาชนทั่วไป การฉีดวัคซีนโควิด-19 ครั้งต่อไป อาจรอได้ถึงปีหน้า หรือมีวัคซีนสายพันธุ์ใหม่ ที่วิจัยและพัฒนาขึ้นมาได้ ตรงหรือใกล้เคียงกับสายพันธุ์ที่ระบาดมากที่สุด ก็จะป้องกันการระบาดได้ดีกว่าวัคซีนเดิม

และที่ผ่านมา ไทยได้ลงทุนจัดซื้อวัคซีนไปเป็นจำนวนมาก แต่ก็ไม่สามารถยุติการระบาดโควิด-19 ได้ จึงต้องหาองค์ความรู้มาวางแผนในปีต่อไป เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา มีแผนการศึกษา และตรวจดูภูมิที่บอกการติดเชื้อ ไม่ใช่ภูมิต้านทานที่บอกในการป้องกัน หลังการระบาดรอบใหญ่ของโควิด-19 ที่กำลังจะผ่านไปปีต่อไป จะได้มีการวางแผนที่ถูกต้อง