สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์

ขึ้นค่าแรง ดันเศรษฐกิจโตปีละ 2-3 หมื่นล้านบาท

สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์ - ค่าแรงขั้นต่ำที่กำลังจะปรับเพิ่มขึ้น ภาคเอกชนมองว่าเป็นผลดีต่อทั้งตัวแรงงานเองและดีต่อธุรกิจ คาดจะมีเม็ดเงินในระบบปีละหลายหมื่นล้านบาท แต่ก็แนะให้รัฐพิจารณาอย่างรอบคอบด้วย

จากแนวโน้มที่จะมีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอีก 5-8% นายธนวรรธน์ พลวิชัย ประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มองว่าเป็นผลดีต่อภาพรวมเศรษฐกิจในปัจจุบันที่เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวบ้างแล้ว หากคณะกรรมการแรงงานกลาง หรือ คณะกรรมการไตรภาคีของแต่ละพื้นที่พิจารณาปรับขึ้นค่าแรง คาดว่าจะมีแรงงานอย่างน้อย 5-8 ล้านคนได้ประโยชน์ เมื่อแรงงานมีรายได้เพิ่ม ก็จะมีเงินไปจับจ่ายใช้ซื้อสินค้าได้มากขึ้น สามารถนำเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้เดือนละ 1,500-2,400 ล้านบาท หรือปีละกว่า 20,000-30,000 ล้านบาท

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย ประเมินว่าการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ จะกระทบต่อต้นทุนของผู้ประกอบการ ประมาณ 5-20% ขึ้นอยู่กับปริมาณแรงงานที่ใช้ ซึ่งธุรกิจที่จะได้รับผลกระทบมากเป็นธุรกิจที่ใช้แรงงานจำนวนมาก เช่น ธุรกิจในภาคบริการ ร้านอาหาร โรงแรม รวมถึงอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารที่ยังไม่สามารถหาเครื่องจักรทดแทนได้ทั้งหมด บางรายอาจจำเป็นต้องปรับราคาสินค้าและบริการ ดังนั้นมองว่าการปรับค่าแรงขั้นต่ำ ควรต้องพิจารณาให้รอบคอบตามปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง