สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์

นักเศรษฐศาสตร์ หนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อประคองให้เศรษฐกิจเดินหน้า

สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์ - นักเศรษฐศาสตร์ หนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อประคองให้เศรษฐกิจเดินหน้า และป้องกันเงินทุนไหลออก พร้อมแนะรัฐบาล ออกมาตรการดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่อง

หลังจากคณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง. มีมติ 6 ต่อ 1 เสียง ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี จาก 0.50% เป็น 0.75% ต่อปี โดยให้มีผลทันที นั้น

นายสิทธิพล วิบูลย์ธนากุล นักเศรษฐศาสตร์ แสดงความคิดเห็น สนับสนุนแนวทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เนื่องจากมีความจำเป็น เพราะอัตราเงินเฟ้อพุ่งสูง หากยังคงอัตราดอกเบี้ยในระดับเดิมต่อไป จะทำให้เกิดช่วงห่างที่มากเกินไป ระหว่างอัตราดอกเบี้ยของประเทศไทย กับดอกเบี้ยของประเทศ ส่งผลให้ระบบการเงินผันผวน และกังวลว่า อาจจะเกิดภาวะเงินทุนไหลออกนอกประเทศ ส่งผลต่ออุตสาหกรรมการค้า

นอกจากนี้ประเมินว่า ปีนี้จะยังมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่ม อย่างต่ำ ครั้งละ 0.25% โดยแนะให้ภาครัฐ ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง หรือมีมาตรการจูงใจธนาคารพาณิชย์ให้ทยอยปรับขึ้นดอกเบี้ย เพื่อไม่ให้กระทบกับความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้