ข่าวออนไลน์7HD

พล.อ.ประวิตร ดันแปรรูปน้ำมันปาล์ม เพิ่มมูลค่า ช่วยชาวสวนปาล์มรายได้ดีอย่างยั่งยืน

พล.อ.ประวิตร ดันแปรรูปน้ำมันปาล์ม เพิ่มมูลค่า ช่วยชาวสวนปาล์มรายได้ดีอย่างยั่งยืน
วันนี้ (14 ส.ค. 65) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในฐานะประธานกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ได้กำชับหน่วยงาน กนป. ประกอบด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ฝ่ายเลขานุการ กนป. กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน และกระทรวงพาณิชย์ ดูแลราคาปาล์มน้ำมันให้มีเสถียรภาพ ไม่ให้ผันผวน จากการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบมาเลเซียและอินโดนีเซียระยะนี้ โดยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ดำเนินมาตรการ กนป. ทั้งการส่งออกสต็อกส่วนเกิน และเร่งรัดมาตรการสร้างมูลค่าเพิ่ม 8 ผลิตภัณฑ์ เพื่อทดแทนไบโอดีเซลที่ใช้ลดลงเหลือ B5 ในช่วงวิกฤตพลังงาน

ด้าน พล.ต.อ.ดร.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประธานอนุกรรมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันฯ กล่าวว่า รองนายกฯได้มอบหมายให้ วิเคราะห์จัดทำข้อเสนอมาตรการเร่งด่วน ขับเคลื่อนปาล์มน้ำมันสู่พืชเศรษฐกิจมูลค่าเพิ่มแห่งอนาคตของไทย และสร้างสมดุลโครงสร้างราคาตลอดห่วงโซ่อุปสงค์ อุปทาน ที่เป็นธรรมทั้งระบบ และรายงานผลดำเนินการ กนป. ปี 2563 ได้ผลักดันเพิ่มสัดส่วนไบโอดีเซล B10 เป็นดีเซลมาตรฐาน และส่งออกสต๊อกส่วนเกินในปี 2564 ได้สูงถึง 6 แสนตันเศษ โดยคาดว่าในปี 2565 นี้ ยอดส่งออกแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นราว 7 แสนตันเศษ

อย่างไรก็ตาม ถือเป็นวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลที่มีการให้ผลักดันมาตรการเพิ่มมูลค่าน้ำมันปาล์มดิบแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (BCG) 8 ชนิด ได้แก่ น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานชีวภาพ น้ำมันจาระบีชีวภาพ น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า สารซักล้างชีวภาพ พาราฟิน สารจำกัดศัตรูพืชชีวภาพ น้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ (กรีนดีเซล) และ นำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพ เป็นนโยบายรัฐบาลพืชเศรษฐกิจต้นแบบ ที่ตอบโจทย์กระแสโลกแห่งอนาคต โดยอยู่ระหว่างการส่งเสริมให้มีการลงทุนผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuels - SAF) ที่สามารถนำน้ำมันไบโอดีเซล เอทานอลจากมันสำปะหลังและกากอ้อย รวมทั้งน้ำมันพืชรีไซเคิล มาใช้เป็นวัตถุดิบในการทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล ที่สามารถลดอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้มากถึง 80 %

พล.ต.อ.ดร.ธรรมศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการจัดสัมมนาสร้างการรับรู้และชักชวนนักลงทุนไทยดันผลิตภัณฑ์ปาล์มนำ้มัน 8 ชนิด ส่งออกสู่ตลาดโลกและที่สำคัญผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลาง SAF ของภูมิภาคในปี 2566 ซึ่งจากผลงานการกำกับดูแลนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติภายใต้การกำกับของ พล.อ.ประวิตร อย่างต่อเนื่อง 8 ปีที่ผ่านมา ที่ชาวสวนปาล์มทั่วประเทศชื่นชมผลงานรัฐบาล รักษาระดับราคาปาล์มทะลายให้สูงขึ้นต่อเนื่อง ทำให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มูลค่าทางเศรษฐกิจของปาล์มน้ำมันเติบโตต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2562 ราคาเฉลี่ยทั้งปีที่ 3.11 บาท/กก. ปี 2563 เพิ่มเป็น 4.80 บาท/กก. ปี 2564 เพิ่มเป็น 6.66 บาท/กก. และ ปี 2565 คาดว่าจะเพิ่มถึง 7.50 บาท/กก. ยังมีมูลค่าการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบที่คาดว่ามีปริมาณมากถึง 1.5 ล้านตัน ทำให้ในช่วง 4 ปี ระหว่างปี 2562 – 2565 นี้ สามารถนำเงินตราเข้าประเทศได้อีกประมาณ 6 – 7 หมื่นล้านบาท ถือเป็นผลงานชิ้นโบแดงของรัฐบาลที่สามารถช่วยเกษตรกรชาวสวนปาล์มได้ในช่วงเศรษฐกิจผันผวนระยะนี้