แม่ค้าตลาดสายลมจอย เลหลังสินค้าถูกน้ำท่วม จ.เชียงราย

View icon 39
วันที่ 14 ส.ค. 2565
ข่าวภาคค่ำ
แชร์
ข่าวภาคค่ำ - อุทกภัยภาคเหนือ เริ่มคลี่คลายแล้ว แต่แม่น้ำโขงทางภาคอีสาน และแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านภาคกลาง ยังต้องเฝ้าระวัง เพราะวันนี้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วม

แม่ค้าตลาดสายลมจอย เลหลังสินค้าถูกน้ำท่วม จ.เชียงราย
แม่น้ำสาย จังหวัดเชียงราย ลดลงเสมอแนวตลิ่งเป็นวันแรก แต่ยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มเพียงเล็กน้อย ผู้ประกอบการร้านค้า "ตลาดสายลมจอย" เริ่มเข้าไปกวาดคราบโคลนที่มากับกระแสน้ำ และสำรวจสินค้า โดยพบว่า อุทกภัยครั้งนี้ได้รับความเสียหายกว่าทุกครั้ง ที่ทำได้ในตอนนี้ คือ นำสินค้ามาปัดกวาดเช็ดล้าง และขายเลหลังในราคาที่ต่ำกว่าทุน

ชลประทาน เร่งระบายน้ำเหนือ
แม่น้ำปิง ที่ไหลผ่านตัวเมืองเชียงใหม่ อยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวัง ระดับน้ำที่วัดได้บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ อยู่ที่ 3 เมตร 47 เซนติเมตร จุดวิกฤตอยู่ที่ 3 เมตร 70 เซนติเมตร ทำให้พื้นที่ลุ่มหน้าชุมชนวัดเกตการาม มีน้ำท่วมขัง โดยชลประทานจังหวัด สั่งเปิดประตูระบายน้ำทั้ง 6 บาน และอาจกระทบพื้นที่ท้ายน้ำ อย่างอำเภอหางดง สันป่าตอง ดอยหล่อ จอมทอง ฮอด และดอยเต่า

วันนี้ แม่น้ำน่าน ลดลงต่ำกว่าตลิ่งแล้ว ยกเว้น ที่อำเภอเวียงสา มีน้ำท่วมขังสูง 1 เมตร เนื่องจากเป็นที่ลุ่ม แต่ก็มีแนวโน้มลดลงแล้ว

แม่น้ำโขง เพิ่มระดับ
แม่น้ำโขง ที่ไหลผ่านจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเตรียมรับมวลน้ำที่ปล่อยมาจากเขื่อน "ไซยะบุรี" ฝั่ง สปป.ลาว ในอัตรา 9,000-10,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้ท้ายเขื่อนมีระดับน้ำเพิ่มขึ้น 1-2 เมตร แจ้งให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมน้ำและเรือแพต่าง ๆ เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง และขนย้ายสิ่งของที่จำเป็น รวมถึงผลผลิตทางการเกษตรไว้ในที่สูง

แม่น้ำเจ้าพระยา เอ่อล้นพื้นที่ลุ่ม จ.พระนครศรีอยุธยา
เขื่อนเจ้าพระยา ที่เพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเป็น 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้วันเดียว แม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สูงขึ้นและเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่ม เช่น อำเภอเสนา บางบาล บางไทร และบางปะอิน โดยเฉพาะชาวบ้านที่อาศัยอยู่นอกแนวคันกั้นนี้ ถูกน้ำเข้าท่วมสูงตั้งแต่ 30-60 เซนติเมตร

ขณะที่ วัดไชยวัฒนาราม โบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่อยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ระดับน้ำเหลืออีกไม่ถึง 50 เซนติเมตร ก็จะเสมอพื้นวัด เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร เตรียมยกแนวคันกั้น หากคืนนี้ระดับน้ำยังสูงต่อเนื่อง