ข่าวออนไลน์7HD

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ เตือน 7 อำเภอท้ายแม่น้ำปิง เตรียมรับมือมวลน้ำก้อนใหญjใน 1-2 วันนี้ แจ้งนายอำเภอเตือนชาวบ้าน เร่งเก็บของขึ้นที่สูง

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ เตือน 7 อำเภอท้ายแม่น้ำปิง เตรียมรับมือมวลน้ำก้อนใหญjใน 1-2 วันนี้ แจ้งนายอำเภอเตือนชาวบ้าน เร่งเก็บของขึ้นที่สูง
วันนี้ (14 ส.ค. 65) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีโทรสารในราชการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ (ปภ.เชียงใหม่) ลงนามโดย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถึงนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ หางดง สันป่าตอง ดอยหล่อ จอมทอง ฮอด และดอยเต่า โดยข้อความระบุว่า

1.ตามที่ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และดินสไลด์ ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่ 11-13 สิงหาคม 2565 อันเนื่องมาจากอิทธิพลของพายุดีเปรสชัน "มู่หลาน" ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ 7 อำเภอ 25 ตำบล 98 หมู่บ้าน มีผู้ได้รับกระทบประมาณ 3,000 คน นั้น

2.เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ระดับน้ำแม่น้ำปิง (P.1) เท่ากับ 3.41 เมตร ปริมาณน้ำ 430.40 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีแนวโน้มลดลง ระดับสูงสุดเมื่อ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. วัดได้ 444.80 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

3.จากมวลน้ำที่ไหลผ่านเขตเมืองเชียงใหม่ตามข้อ 2 มีปริมาณค่อนข้างมาก อาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ หางดง สันป่าตอง ดอยหล่อ จอมทอง ฮอด และดอยเต่า ภายใน 1-2 วันนี้ จึงขอให้อำเภอท้ายน้ำดังกล่าวเฝ้าระวัติดตามสถานการณ์ แจ้งเตือนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนที่มีบ้านเรือนตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่ออุทกภัย โดยใช้แนวทางตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยของอำเภอ และเตรียมความพร้อมบุคลากร เครื่องจักร เครื่องมือ บูรณาการความพร้อมให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนได้ทันที พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทางการสื่อสารและกลไกฝ่ายปกครองอย่างทั่วถึง เพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามสถานการณ์น้ำเตรียมความพร้อมรับมือ และถือปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการ เช่น จัดเก็บทรัพย์สิน ขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ขึ้นที่สูง เตรียมย้ายพาหนะไปยังพื้นที่ปลอดภัย

4.เพื่อพิจารณาดำเนินการ

62f8d79fe641c2.19636435.jpg