ข่าวออนไลน์7HD

นายกรัฐมนตรีพอใจเศรษฐกิจไตรมาส2 เติบโตต่อเนื่อง 2.5%

นายกรัฐมนตรีพอใจเศรษฐกิจไตรมาส2 เติบโตต่อเนื่อง 2.5%
วันนี้ (15 ส.ค. 65)  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ได้รับทราบจากรายงานของสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ ถึงภาวะเศรษฐกิจไตรมาสที่2 (เม.ย.-มิ.ย) ปี 65 ที่ขยายตัวได้ 2.5% ต่อเนื่องจากไตรมาสที่1 ที่ 2.3% ทำให้ครึ่งแรกของปี 65 เศรษฐกิจไทยขยายตัวเฉลี่ย 2.4%

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามแผนงานที่จัดเตรียมไว้แล้ว ทั้งในส่วนที่เกี่ยวของกับการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน

โดยติดตามดูแลกลไกการตลาดและราคาสินค้าและการดูแลประชาชนโดยเน้นการพุ่งเป้าที่กลุ่มเปราะบาง การดูแลปัญหาหนี้สินครัวเรือนและเอสเอ็มอีในช่วงดอกเบี้ยที่กำลังปรับขึ้น ดูแลการผลิตภาคการเกษตรที่บางส่วนได้รับผลกระทบจากต้นทุนการผลิต การบริหารจัดการเพื่อป้องกันปัญหาจากอุทกภัย

รวมถึงส่วนที่ต้องเร่งผลักดันให้เศรษฐกิจเติบโตได้ในระยะต่อไป อาทิ ผลักดันการส่งออกสินค้าไปยังตลาดที่มีการฟื้นตัวเศรษฐกิจ การสร้างตลาดใหม่ๆ และใช้ประโยชน์จากข้อตกลงทางการค้าต่างๆ  ส่งเสริมการท่องเที่ยวคุณภาพสูงเพื่อรับกับการฟื้นตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด19 คลี่คลาย เร่งรัดการลงทุนโครงการของรัฐและโครงการของเอกชนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนให้เกิดการลงทุนจริง และเกาะติดสถานการณ์ความขัดแย้งในต่างประเทศอย่างใกล้ชิดพร้อมกับประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประเทศไทย