เกาะกระแสออนไลน์

ประกันสังคมเผยสาเหตุ ใครยังไม่ได้เงินคืนอย่าลืมเช็ก! โอนคืน ม.40 อีกรอบ 14 – 16 กันยายน 65 นี้

ประกันสังคมเผยสาเหตุ ใครยังไม่ได้เงินคืนอย่าลืมเช็ก! โอนคืน ม.40 อีกรอบ 14 – 16 กันยายน 65 นี้
นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้ออกมาเปิดเผยถึงผลการ ดำเนินการคืนเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่นำส่งเงินสมทบไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระโดยวิธีการโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน รอบที่ 1 ซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้โอนเงินรอบแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 8 – 11 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมาวันละ 1 ล้านคน โดยโอนเงินคืนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ผู้ประกันตนมาตรา 40 ไปแล้ว จำนวน 2,884,909 ราย โอนเงินสำเร็จ เป็นจำนวนเงิน 402,289,546 บาท

ทั้งนี้ ยังมีกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 40 อีกจำนวน 250,533 ราย ที่โอนเงินไม่สำเร็จ เนื่องจากสาเหตุผู้ประกันตนยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน จึงเป็นสาเหตุให้ผู้ประกันตนยังไม่ได้รับเงินคืนในรอบแรก สำนักงานประกันสังคมได้แจ้งขอให้ผู้ประกันตนรีบดำเนินการตรวจสอบข้อมูลตนเองเป็นการด่วน โดยสำนักงานประกันสังคมได้นำข้อมูลขึ้นระบบ www.sso.go.th เพื่อให้ตรวจสอบว่าตนเองอยู่ในกลุ่มที่โอนเงินเข้าบัญชีไม่สำเร็จ เพราะสาเหตุใด ในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมได้ย้ำไปยังผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่มีสิทธิ์จะต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคาร ให้เสร็จสิ้นก่อนในวันที่ 8 กันยายน 2565 นี้ โดยสำนักงานประกันสังคมจะทำการโอนเงินให้กับผู้ประกันตนมาตรา 40 กลุ่มที่ยังไม่ได้รับเงินคืนในรอบแรกผ่านบัญชีพร้อมเพย์ พร้อมกับกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 40 ในรอบ 2 ระหว่างวันที่ 14 - 16 กันยายน 2565

กำหนดการการโอนเงินให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่จ่ายเงินสมทบเกินจำนวน ประกันสังคมจะโอนให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ผ่านพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน งวดเดือน สิงหาคม 64 - มกราคม 65 และงวดเดือน กุมภาพันธ์- กรกฎาคม 65

สำหรับกำหนดการโอนเงินมีดังนี้

1.ผูกบัญชีก่อน 1 สิงหาคม 2565
-ได้รับระหว่างวันที่ 8 - 11 สิงหาคม 2565 ผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน

2.ผูกบัญชีก่อน 8 กันยายน 2565
-ได้รับระหว่างวันที่ 14 - 16 กันยายน 2565 ผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน

หากผู้ประกันตนมาตรา 40 ไม่มีบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ ให้ดำเนินการดังนี้

1) ผู้ประกันตนสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอรับคืนเงินสมทบ (สปส.1-40/7) ได้ที่เว็บไซต์ sso.go.th หรือ ขอรับได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ

2) จัดส่งเอกสารการขอรับคืนเงินสมทบได้ทางไปรษณีย์ หรือ

3) ยื่นเอกสารขอรับคืนเงินสมทบได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ

โดยผู้ประกันตนต้องแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ของผู้ประกันตน (ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารกรุงศรีอยุธยา,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารออมสิน) สำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตนที่ได้แนบให้กับทางสำนักงานประกันสังคม

ทั้งนี้ หากผู้ประกันตนยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์ ขอให้เร่งดำเนินการติดต่อธนาคารเพื่อดำเนินการผูกพร้อมเพย์กับเลขที่บัตรประชาชน ก่อนการโอนเงินคืนไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานประกันสังคม