ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเพลิงศพ คุณหญิง สุภัทรา ตันติพิพัฒน์พงศ์

เวลา 17.20 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส ในการพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิง สุภัทรา ตันติพิพัฒน์พงศ์ ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งปอด และมะเร็งตับระยะสุดท้าย เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 สิริอายุได้ 82 ปี

คุณหญิงสุภัทรา ตันติพิพัฒน์พงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2482 ที่จังหวัดชลบุรี เป็นบุตรีของนายบุ๋น และนางอั้งไช แซ่อิ้ว สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพาณิชยการพระนคร ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อสำเร็จการศึกษาได้ร่วมกับนายพิพัฒน์ ตันติพิพัฒน์พงศ์ ก่อตั้งบริษัท อุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋องไทย จำกัด เป็นโรงงานผลิตสับปะรดกระป๋องแห่งแรกของประเทศ ตั้งอยู่ที่อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมการแปรรูปสับปะรดของไทยออกสู่ต่างประเทศ ด้วยความสามารถในด้านการบริหารงาน ความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค และเอาใจใส่ต่อผู้ร่วมงาน ทำให้บริษัทเจริญก้าวหน้าจนเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง ทั้งยังได้ทำงานสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม อาทิ ก่อตั้งและเป็นประธานชมรมแสงส่องหล้า ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สร้างศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 46 ศูนย์ ใน 15 จังหวัด ตั้งศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน ศูนย์กายภาพบำบัดทางสังคมผู้สูงอายุ อาคารแสงส่องหล้า และบ้านพักผู้สูงอายุ อาคารแสงส่องหล้า ทั้งยังดำเนินกิจกรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา อาทิ สร้างศาสนวัตถุหลายแห่งในจังหวัดน่าน แพร่ พะเยา เชียงราย และเชียงใหม่ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย และตติยจุลจอมเกล้า ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับนายพิพัฒน์ ตันติพิพัฒน์พงศ์ มีบุตร-ธิดา 3 คน

ข่าวอื่นในหมวด